Page 27 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 27

FORSVARETS FORUM 27
FORSVARETS FORUM 27
FORSVARETS FORUM 27
– Vi er «The Go-To Nation». I 2023 har
vi hatt besøk av Danmark og Sverige.
Nederland har vært her flere ganger. Vi
har også vært i Tyskland etter invitasjon
fra dem. De som har vært her, ville se og
høre hva vi gjør, og de ville samarbeide
med oss. Kompetansen vi har, er absolutt
helt i toppen, sier skolesjefen.
Når det gjelder fremtiden til skolen
på Værnes, sier Hougen at han ikke er så
opptatt av hvor den ligger, så lenge det er
fire ting som er på plass: bygningsmasse
tilpasset Luftforsvarets utdanningsbe-
hov, instruktører, øvingsmateriell og
elever. Utfordringene, slik han ser det, er
bygningsmassen og instruktørene. Hver-
ken klasserom, kontorer, utdanningsfa-
siliteter, praksisflater eller forlegning til
elever på Værnes er ennå finansiert og
enda mindre påbegynt. I en spørreunder-
søkelse blant de ansatte på Kjevik var det
ifølge Hougen få som ønsket å bli med
til Værnes, noe som sammenfaller med
erfaring i fra andre omlokaliseringer.
– Jeg er derfor veldig bekymret for
hvordan Luftforsvaret skal sikre seg
teknisk kompetanseproduksjon videre
i fremtiden, sier han.
Hougen sier han forstår dilemmaet
til Luftforsvarets ledelse og at instruk-
tørbehovet må sees i en større helhet,
men han mener fremtidig produksjon
av teknisk kompetanse vil bli Luftfor-
svarets akilleshæl om ikke noe gjøres nå.
– Det jeg opplever er viktig nå, det er at
vi tar beslutninger basert på fakta, ikke
antakelser, sier skolesjefen.
Til sommeren er hans tid som sjef for
den tekniske skolen i Luftforsvaret over.
Sånn sett slipper han kanskje å være
med på det han frykter skal bli «den
store nedturen». Hougen oppfordrer
Luftforsvaret til å gå via Kjevik på vei
til Værnes, ettersom det er der kompe-
tansen finnes nå.
– Skal vi fylle opp teknisk skole helt
på nytt på Værnes, er det mange tekni-
kere som må rekrutteres fra luftvingene,
sier han.
Men i luftvingene er det ingen tekni-
kere å ta av. De skriker selv etter folk.
SKEPTISK: Instruktørene på Kjevik er redde for at det vil bli dårligere arbeidsvilkår på
Værnes enn Kjevik.
FLYTTER IKKE: Håvard Hansen har allerede begynt å se etter jobb utenfor Forsvaret.


   25   26   27   28   29