Page 71 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 71

FORSVARETS FORUM 71
Det ene er at ukrainske styrker kan bygges opp, gjenoppta offensive
operasjoner og i betydelig grad svekke den russiske militærstyrken –
slik at den ukrainske regjeringen kan gå inn i forhandlinger med nok
overtak til å tvinge frem en varig fred.
Hva USA og Europa foretar seg over det neste halvåret vil lede til ett av to utfall
Det andre er at knapphet på forsyninger og trent
personell tvinger Ukraina inn i en utmattelseskrig,
som etter hvert vil slite dem ut og lede til at de
underkastes.

   69   70   71   72   73