Page 70 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 70

FORSVARETS FORUM
70
Etter mislykkede offensiver i
2023 fra både ukrainsk og rus-
sisk side har mange begynt å
påstå at krigen har låst seg fast.
Ukrainas allierte begynner å
bli utmattet av den stillestå-
ende konflikten, som virker
endeløs. Om verken Ukraina
eller Russland med noen sannsynlighet
vil gjøre noen vesentlige fremskritt, er
det lite grunnlag for endringer i den poli-
tiske tilnærmingen til krigen.
Inntrykket av at krigen har gått i lås,
er derimot ikke riktig. Begge sider er i et
kappløp for å gjenoppbygge sin offensive
kapasitet, noe som tar tid i en konflikt
av denne størrelsen. Mens kontroll over
det ukrainske territoriet kanskje ikke vil
endre seg betraktelig over det neste hal-
våret, vil ansamling av materiell, trening
av personale og opphoping av ofre over
de neste månedene være avgjørende for
konfliktens langtidsutvikling. Vesten
står akkurat nå overfor et kritisk valg:
å støtte Ukraina – slik at landets ledere
kan forsvare sitt territorium mens de for-
bereder seg på en offensiv neste år – eller
avgi en fordel til Russland som det kan
være umulig å hente inn.
Usikkerheten rundt hvor lang tid
Ukraina vil motta støtte, fører ikke bare
til risiko for russiske fordeler på slag-
marken, det kan også oppmuntre den
russiske regjeringen. Dette har allerede
svekket sjansene for å tvinge frem freds-
forhandlinger, fordi Russland nå tror de
har mer viljestyrke enn Vesten. Russer-
nes besluttsomhet vil kun styrkes om det
ikke kommer tydelige forpliktelser fra
Vesten tidlig i 2024.
Hva USA og Europa foretar seg over
det neste halvåret, vil lede til ett av to
utfall. Det ene er at ukrainske styrker
kan bygges opp, gjenoppta offensive
operasjoner og i betydelig grad svekke
den russiske militærstyrken – slik at
den ukrainske regjeringen kan gå inn
i forhandlinger med nok overtak til å
tvinge frem en varig fred. Det andre er
at knapphet på forsyninger og trent per-
sonell tvinger Ukraina inn i en utmattel-
seskrig, som etter hvert vil slite dem ut
og lede til at de underkastes.
Det viktig at Ukrainas allierte hus-
ker på at det første av disse utfallene
ikke bare er det beste for Ukraina, det
er også nødvendig for å ivareta inter-
nasjonale normer – hvor landegrenser
ikke flyttes med makt. Et mobilisert og
oppildnet Russland vil være en varig
trussel mot Nato og kreve at USA bidrar
til en avskrekkingstaktikk i Europa.
Det vil begrense mulighetene deres til
å vise makt i Sør-Kina-havet, noe som
betraktelig øker faren for en konflikt
mellom Kina og Taiwan. Vesten kan
velge historiens gang, men ikke uten å
anerkjenne hvor alvorlig dette valget er.
TIDSPRESS
Hadde Ukrainas offensiv i 2023 gått
etter planen, ville styrkene brutt gjen-
nom Russlands såkalte Surovikin-linje i
Zaporizjzja, frigjort Mariupol og kappet
veiene mellom Russland og Krymhalv-
øya – som ville blitt beleiret med støtte
fra ukrainske marineopperasjoner. Målet
var ambisiøst, men gjennomførbart.
Offensiven mislyktes hovedsakelig fordi
de ukrainske enhetene som skulle lede
offensiven, ikke hadde tilstrekkelig tid
til trening og forberedelser.
Sammen med flere av Ukrainas alli-
erte etablerte Storbritannia i juli 2022
«Usikkerheten rundt hvor lang tid Ukraina
vil motta støtte, fører ikke bare til risiko for
russiske fordeler på slagmarken, det kan
også oppmuntre den russiske regjeringen.»
NABOLAG I RUINER: En
ukrainsk kvinne står blodig
og bandasjert i en ambulanse
etter et russisk luftangrep
i Kharkiv 23. januar. Veska
holder hun fortsatt i handa.
På føttene har hun for store
tøfler. FOTO: VYACHESLAV
MADIYEVSKYY, REUTERS, NTB
K R O N I K K
   68   69   70   71   72