Page 72 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 72

72
Operasjon Interflex. Hensikten var å
trene opp ukrainske tropper i en tid
der de desperat forsøkte å holde sine
forsvarsposisjoner. Treningsprogram-
met til Interflex ble satt til fem uker,
og avgjørende egenskaper for defensive
operasjoner ble prioritert. Treningspro-
grammet finnes fortsatt, men oppdraget
er grunnleggende forandret.
Under den andre verdenskrig var 22
uker Det britiske militærets korteste
tidsramme for å forberede soldater på
infanterikrigføring. Etter denne første
treningsperiodenble soldatene tildelt
enheter og deltok i bataljonenes felles
treningsprogram. Allerede før mai 2023
var det åpenbart at de ukrainske trop-
pene ikke hadde tilstrekkelig trening
for de offensive operasjonene, og at de
knapt hadde nok tid til opplæring i bruk
av utstyret de hadde fått donert. Offensi-
ven kunne derimot ikke utsettes, etter-
som de russiske styrkene var i gang med
å forsterke forsvarsposisjonene sine.
Det var for få muligheter til felles
trening for ukrainsk personell. Koordi-
nasjon av mindre, adspredte enheter er
vel så viktig i krig som antallet utstasjo-
nerte tropper – spesielt i det ukrainske
landskapet, hvor troppene ikke han se
hverandre over tregrensene. På grunn
av trusselen fra artilleri er kompanier
spredt, ofte nesten tre kilometer fra
hverandre. Dette er typisk i Zaporizjzja,
hvor kommandanter oppfordres til å
slåss med isolerte kompanier. I et slikt
terreng er evnen til å synkronisere akti-
vitet utover siktlinjene til enkeltkompa-
niene helt avgjørende, slik at enheter kan
støtte hverandre og best mulig utnytte
enhver fremdrift.
Det har derimot sjelden vært noen
felles trening i det ukrainske militæret
utover i kompaniene. Bemanningsbeho-
vet til nye enheter har ledet til mangel
på erfarne offiserer. I løpet av krigen har
antallet aktive ukrainske tropper blitt
femdoblet, uten at det har vært noen
betydningsfull økning på trente offiserer
i militærstaben. I en krig hvor det kre-
ves at vidt spredte manøvere koordineres
med artilleri, droner og elektronisk krig-
føring, fører en knapphet på feltgraderte
offiserer til en manglende evne til å sette
SPANSKE RYTTERE: Ukrainske soldater vokter en av innfartsårene i Kyiv i mars 2022, rundt 15 kilometer fra kamphandlingene i Irpin.
Forsvarsverkene består både av sammensveiste stålbjelker, såkalte spanske ryttere, for å stanse stridsvogner, murblokker, skyttergraver
og miner. FOTO: HARALD HENDEN, VG, NTB
K R O N I K K
   70   71   72   73   74