Page 73 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 73

FORSVARETS FORUM 73
sammen større operasjoner.
Under offensiven i 2023 ble ukrain-
ske operasjoner for det meste utført av
kompanier i par, styrt av underbeman-
nede kommandostasjoner. Resultatet
var at ukrainske soldater sjelden klarte å
utnytte brudd eller fremdrift, selv om de
ofte har lyktes i å ta fiendes posisjoner. I
stedet måtte de stoppe og planlegge, som
ga russiske styrker tid til å omgruppere.
Om det ukrainske militæret ikke klarer
å utvide omfanget av operasjonene sine,
risikerer de å gjenta disse erfaringene.
Ordentlig trening tar derimot tid.
NÅR ANGREP ER DET BESTE FORSVAR
For at offensive operasjoner skal bli mer
effektive, må treningsprogrammene til
de ukrainske troppene reformeres, men
bedre trening reduserer ikke behovet
for materiell. En betydelig knapphet
på utstyr vil sannsynligvis ramme det
ukrainske militæret i løpet av 2024.
På høyden av offensiven i 2023 avfyrte
ukrainske tropper daglig opptil 7000
granater, noe som påførte Russland 80
prosent av tapene sine. Mot slutten av
fjoråret avfyrte ukrainske styrker deri-
mot rundt 2000 pr. dag. Russerne har i
mellomtiden forsterket sin artillerikapa-
sitet og avfyrer nå rundt 10 000 granater
i døgnet. Hvis de ikke gjenvinner lokal
ildoverlegenhet, vil enhver offensiv ope-
rasjon lede til uholdbare tap for Ukraina.
Om ukrainske styrker ikke klarer å
oppnå ildoverlegenhet i noen områder,
«I løpet av krigen
har antallet aktive
ukrainske tropper
blitt femdoblet,
uten at det har
vært noen betyd-
ningsfull økning
på trente offiserer
i militærstaben»
SEIERSFUGLENE: 500 droner ble overlevert til den ukrainske militærenheten ved frontlinjen som en del av prosjektet "Birds of Victory"
i Lviv i Ukraina 22. januar i år. Kunstnere og studenter som brukte juleferien sin stod for pengene til dronene. FOTO: PAVLO PALAMARCHUK,
ANADOLU, NTB   71   72   73   74   75