Page 56 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 56

56 56
PÅ BESØK HOS | FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER
Forsvarets Forum fikk bli med på inn-
siden av et hemmelig norsk fjell. Og
møte dem som jobber med å forbe-
rede Norge på langt mer krevende
tider.
– Vi står jo i en nasjonal krise, sier
Yngve Odlo (61).
Rundt oss på veggene henger kart og mili-
tære dekorasjoner. Noen flagg. Et par foto-
minner fra utenlandsoppdrag. Kong Harald
henger over pulten og ser over generalløy-
tnanten, en mann på nesten to meter som
har tjenestegjort i Forsvaret i over 40 år. Det
er formiddag i Forsvarets operative hoved-   54   55   56   57   58