Page 54 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 54

54
Det militære anlegget ble bygget for å tåle atomkrig med Sovjetunionen.
Nå jobber Forsvarets mange hundre ansatte ved Reitan utenfor Bodø
med å kartlegge, forstå og analysere et stadig mer ustabilt Russland.
TEKST OG FOTO: AMUND TRELLEVIK
PÅ BESØK HOS
FORSVARETS OPERATIVE
HOVEDKVARTER
FJELLETS HEMMELIGHETER


   52   53   54   55   56