Page 55 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 55

FORSVARETS FORUM 55
VANSKELIG Å FINNE: Langt inne i et fjell øst for Bodø holder Forsvarets operative
hovedkvarter til. herfra ledes Norges militære aktiviteter i inn- og utland.
   53   54   55   56   57