Page 60 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 60

60 60
Forsvaret oversikt over stort sett hva de ønsker. Her styres
Forsvarets ressurser, i Norge og ute i verden. Erik Bøifot
er oberstløytnant og sjef for operasjonssenteret.
– Det handler om å ha situasjonsforståelse, sier Bøifot.
En plakat på inngangsdøren viser en honningkrukke
fylt med sedler. Den skal minne ansatte om alvoret i tje-
nesten: «Din lojalitet, pålitelighet og sunne dømmekraft:
Vårt beste våpen mot fremmed etterretning!»
Det er en rolig formiddag i kongeriket, og de fleste
ansatte er sendt til lunsj. Hemmelige kart er byttet ut
med det mer uskyldige, eller ugraderte, som det heter på
forsvarsspråket, når besøk utenfra slippes inn.
Midt i rommet ruver flere meter stort kart over den
norske kystlinjen. Et annet viser Nord-Europa, fra Island
i vest til Russland i øst. Fly, oljeplattformer, fiskefartøy,
logistikkskip og oljetankere er plottet inn. Også noen
russiske. De er sivile, skal det vise seg.
Bøifot forklarer at mye av det som skjer i et slikt ope-
rasjonssenter, handler om det sivile samfunnet.
– Selv om dette er et militært hovedkvarter, lener også
Forsvaret seg på sivile ressurser og omvendt, sier Bøifot.
Hvert år bistår Forsvaret politiet mer enn 500 ganger.
Når personer forsvinner på tur i naturen, kobles Forsva-
rets ressurser sammen via Reitan. Leirraset i Gjerdrum
nord for Oslo er et eksempel på dette sivil-militære sam-
arbeidet.
KAOTISK I KABUL
Bøifot var på jobb da Nato skulle evakuere Kabul i august
2021. Fra fjellet på Reitan styrte Bøifot og hans kolleger
operasjonen.
Etter 20 år med militær tilstedeværelse i Afghanistan
skulle de vestlige styrkene fases ut i 2021. I maktvakumet
tok opprørsgruppen Taliban kontroll over landet i rekord-
fart. 13. august besluttet Norge å stenge sin ambassade.
Det var to dager før Taliban tok Kabul. Tre dager senere
besluttet regjeringen å evakuere nordmenn og personer
med opphold i Norge da flyplassen i Kabul ble stengt
for sivile fly.
Over 1100 personer ble evakuert, 400 av dem barn.
Det norske feltsykehuset var blant de siste som forlot
den kaotiske flyplassen i Kabul, der store folkemengder
forsøkte å komme seg med de siste vestlige flyene ut av
landet som nå igjen var under kontroll av ekstremistene
i Taliban.
– Det gikk i ett i 14 dager. Det er det mest dramatiske
jeg har vært med på, forteller Bøifot i dag.
Men noen arbeidsoppgaver har endret seg etter den
russiske fullskala invasjonen i Ukraina: Ved operasjons-
senteret koordineres evakueringen av skadde ukrainske
soldater til Norge. Det skjer med fly fra Polen til Norge.
Nord Stream-eksplosjonene i Østersjøen i 2022 gjør også
at 8800 kilometer med gassrørledninger i Nordsjøen nå
skal overvåkes.
– I prinsippet kan vi få opp hva som helst på disse
kartene, fra hele verden, sier Bøifot.
– Hva skjer når dere skrur på de ordinære kartene
igjen? Har dere oversikt over de russiske ubåtene?
– Det er hemmelig. Hehe!
DEN MENTALE BEREDSKAPEN
PÅ BESØK HOS | FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER






































   58   59   60   61   62