Page 47 - Forsvarets Forum nr. 1 / 2024
P. 47

FORSVARETS FORUM 47
jeg... Jeg vil ha fysisk smerte, for den smer-
ten du har rett etter å ha mistet faren din,
kan ikke beskrives. Du klarer ikke å få den
vekk. Innerst inne er det en viktig grunn
til at jeg trener, uten at jeg har snakket
med så mange om det.
Hun var bare 16 år da faren døde. I
tillegg var hun i et fremmed land, uten
familien sin rundt seg. En av hennes
eldre søstre kom til Frankrike for å hente
henne.
– Vi gråt fra det punktet vi møttes
og hele veien hjem. Vi har snakket mye
sammen, mamma, søstrene mine og jeg,
og det tror jeg er en nøkkel til å håndtere
et sånt tap, sier hun.
«Du blir vel hjemme nå?» spurte folk
da Berg var kommet hjem til Kolbotn etter
at faren var død.
«Nei», svarte hun, «jeg skal tilbake».
Hun og faren var blitt enige om at hun
skulle fullføre, og det skulle hun holde
fast ved. Hele livet hadde hun ønsket å ta
valg som skilte seg litt fra normen, ikke
være som alle andre. Det skulle hun ikke
stoppe med nå.
– Når sånt skjer, har du to valg som
menneske. Du kan velge å stå opp om
morgenen, hver dag, eller du kan bli lig-
gende i sengen. For oss er det å bli liggende
egentlig ikke et alternativ. Du må stå opp
hver dag og forsøke å gå videre, sier hun.
– Å miste pappa har absolutt gjort meg
til den jeg er i dag.
Når hun trener, vil hun helst være ute,
men hun kan også gjerne være innendørs
hvor enn det måtte passe, og ta seg en økt.
Da setter hun på seg hodetelefoner – og
trener. Hun tenker ikke, men er bare i
øyeblikket.
– Inne i hodet mitt har jeg egentlig
aldri fri, så trening er fristedet mitt. Jeg har
på en måte to ting som gjør at jeg overle-
ver i en hektisk hverdag. Jeg må trene – og
jeg må sove nok.
«Nok» er åtte timer.
– Fordelen min er at sjefen min er lik.
Vi matcher veldig godt. Er det tett med
møter en dag, kan han stenge seg inne på
kontoret i 20 minutter for å trene.
Det samme kan hun gjøre. Har Berg en
åpning i løpet av dagen, kan hun stikke
hodet inn til sjefen og si at hun stikker for
å trene i tre kvarter. Og det er greit.
– I avdelingen er det respekt for tre-
ning, og en felles forståelse for at det at
du trener, gjør at du presterer bedre.
En annen hobby er strikking. Vesten
hun har på seg under dette intervjuet,
har hun strikket selv. Strikkepinnene
kommer ofte frem under lange reiser, som
den hun hadde nå sist. Snøkaos gjorde at
det ble mange timer med venting på fly
eller kjøring i bil. Hun er ikke en så dreven
strikker at hun kan holde på med andre
ting, se på TV for eksempel, mens hun
strikker. Dermed blir også det en aktivi-
tet hvor hun får lukket seg inne og stengt
PAPPA: Dette bildet av Kristin Berg og faren,
Are, er tatt før hun reiste til Frankrike i 2013.
Noen måneder senere skulle hun miste ham.
HEDRER MINNET: For Kristin og familien er det en
årlig tradisjon å legge ned blomster på det stedet hvor
faren døde.
   45   46   47   48   49