Page 22 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 22

                 22
  HJEM: – Her lå gården til besteforeldrene mine, sier Geir Bringsli. Han var 1,5 år gammel da Forsvaret tok barndomshjemmet. Snart mister han arbeidsplassen også.
«Det var verre for besteforeldrene mine.
Det stakk dypt å flytte fra Haugnes. Det føles jo som om de og vi ble ofret for ingenting» GEIR BRINGSLI
BYGDA SOM FORSVANT
– Jeg er glad bestefar slipper å oppleve det som skjer nå, sier Geir Bringsli.
– Jeg tør ikke tenke på hva han ville lirt av seg.
Bringsli var ett år gammel da staten tok bygda han bodde i – Haugnes, rett sør for flystasjonen. Forsvaret skulle lage shelter til Nato-jagerfly på øvelse eller besøk. Der- for ble bygda jevnet med jorda. Nærmere 300 ble flyttet. Bygda som forsvant, har NRK kalt den.
Bringsli kjører til shelterne som ble reist der hvor gården til foreldrene og besteforeldrene sto.
– Far jobbet på basen, bestefar drev
gård og var fisker. De hadde sauer og kyr. Og høner, forteller han.
Litt lenger bort lå skolen, der gikk søsk- nene. Muren står igjen. Det er det eneste som er igjen fra Haugnes.
– Far var lojal mot Forsvaret.
– Det var verre for besteforeldrene mine. Det stakk dypt å flytte fra Haugnes. – Det føles jo som om de og vi ble ofret
for ingenting.
Geir Bringsli har jobbet på basen siden
1988. Først som mekaniker, men fra 1996 har han vært i brann-, rednings- og plasstje- nesten. I dag er han driftskoordinator.
– Vi har gitt masse til Forsvaret. Så kommer det vedtaket, sier han.
– Folk er skuffet.
– Hadde det bare vært hold i argumen- tasjonen. Jeg mener at det ikke er det. Jeg skjønner ikke hvorfor de maritime over- våkingsflyene må fly fra Evenes. Nye argu- menter blir skrellet fra hverandre – hele veien – men vi opplever at ingen bryr seg.
– Da de la ned leiren, sa de at sivilt næringsliv skulle inn. Nå har det gått fem år, og det har ikke skjedd noen ting. Jeg skjønner godt at mange er forbannet.
KRYR AV VILLE DYR
Veien rundt basen – på innsiden av gjer- det – er 11,6 kilometer lang. Det hender at det løpes her.
PÅ BESØK | ANDØYA   20   21   22   23   24