Page 28 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 28

                 28
   MEDALJE: Ella (3) og Jenny (7) har fått Forsvarets hjemmehelt-medalje. – Det var litt skummelt, men mest gøy, sier Jenny.
«I tillegg kom koronaen på verst mulig tidspunkt, med stenge barnehager og hjemmekontor» KAROLINE
tanke på den risikoen soldatene blir utsatt for, sier Karoline.
– Jeg sluttet ikke å tenke på det før Eirik var hjemme igjen. Men det er andre ting som tar foku- set i hverdagen.
Det er nemlig mange baller i lufta for dem som blir igjen hjemme. Det skal kjøres til barnehage og fritidsaktiviteter. Og plutselig har det kommet en halvmeter snø, og dekkene på bilen må skiftes.
– Den største utfordringen er å få hverdagen til å gå opp når man selv er i full jobb.. Man må være to voksenpersoner på én gang, sier Karoline.
Hun forteller at Eirik har jobbet tilnærmet to årsverk siden den eldste ble født. Hun er derfor vant med å være mye alene hjemme.
– Men det blir slitsomt når han er sammenheng- ende borte over en lengre periode. I tillegg kom koronaen på verst mulig tidspunkt, med stenge barnehager og hjemmekontor.
– Det var tøft, sier hun.
Men akkurat som i militæret handler mye om god planlegging.
– Mine foreldre bor like i nærheten. Da er det vik- tig å ha et godt samarbeid slik at Karoline slipper å ringe, men at de heller kommer og sjekker om de trenger noe, sier Eirik.
På veggen henger plaketter fra tidligere uten- landsoperasjoner. Han har vært ute flere ganger,
blant annet i Afghanistan og Latvia. Men situasjonen ble annerledes etter at de fikk barn.
– Man tenker i større grad på hva man utsetter de hjemme for. Nå er det to til som blir påvirket av de valgene man tar. Jeg måtte gå en runde med meg selv og resten av familien slik at vi var mentalt for- beredt, sier Eirik.
– Hvordan snakket dere med barna om at du skulle reise bort?
– Her valgte vi å vente til det var kort tid igjen, på grunn av manglende tidsperspektiv hos barna. Vi ønsket heller ikke at det skulle påvirke julefeiringen, sier Karoline.
I forkant hadde Eirik møter med barnehageavde- lingene, hvor han fortalte om oppdraget og hvilke reaksjoner de kunne forvente. I barnehagen skrev de ut bilder som Jenny sendte med brev til Irak. I motsetning til da Eirik var i Afghanistan, hadde han nå muligheten til å treffe familien digitalt hver eneste dag.
– Vi var spent på hvordan Jenny og Ella kom til å reagere da han kom hjem på perm. Fra andre fami- lier har vi fått høre at barna reagerer på ulike måter. Noen synes det er kjempestas, mens andre har vært reserverte og avvisende, sier Karoline.
– For vår del var det nesten som at han ikke hadde vært borte i det hele tatt. Det har nok sammenheng med at de kunne treffe Eirik på Facetime hver eneste dag.
DOKUMENT | HJEMMEFRONTEN


   26   27   28   29   30