Page 32 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 32

         3
3
2
2
DEN ENSOM
  Se! En sel!
I stuevinduet til Kristin (27) står en kikkert. Ved siden av bøkene
om militær sjømakt og Harry Pot- ter-spillet. Utsikten er rett mot nord. Kristin fra Trondheim bor
helt ut mot Norskehavet, på Andøya, rett ved flystasjonen til Forsvaret. Stranda er rett nedenfor huset. Nå er det fjære, men når det er flo, strekker vannet seg helt opp til veikan- ten. Og akkurat nå, i det grunne, klare kalde vannet utenfor stuevinduet, dupper en sel. Og selv om Kristin har bodd her en stund – og sett sin dose sel – lar hun seg fortsatt begeis- tre. Selv om hun helst skulle hatt ei å dele opplevelsen med.
Langt, langt mot sør er kona Hanna i et land uten kystlinje: Sør-Sudan. Hun dro i fjor høst og skal være der i ett år.
– Det jeg savner mest, er å krølle meg oppi sofaen sammen med Hanna og gjøre hygge- lige ting sammen, sier løytnant Kristin.
– Å se en film eller en serie. Det er ikke så veldig gøy å gjøre det alene.
– Jeg savner å være sammen med henne jeg er mest glad i. Og gjøre hverdagstingene. Hanna ringer. De snakker sammen nesten
hver dag.
– Det er den store fordelen vår. Hanna er
stabsoffiser i en jobb hvor hun har telefo- nen på seg til en hver tid. Hvis jeg trenger å snakke med henne, ringer jeg henne.
– Så ringer hun tilbake hvis hun ikke kan snakke.
– Til Sør-Sudan er det ingen tidsforskjell. Det gjør det lettere.
De snakker om hverdag. Om snømåke- regninga. Om jobben til Hanna og jobben
  DOKUMENT | HJEMMEFRONTEN
 


   30   31   32   33   34