Page 33 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 33

          ME
FERDEN
For Kristin er det verste å være borte fra Hanna.
MOT HAVET: Kristin savner å gå tur med Hanna. Fyrtårnet på Andenes har de gått til mange ganger.
  FORSVARETS FORUM 33


   31   32   33   34   35