Page 43 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 43

        DE HAR DET
TO-KARRIERE-PRESSET
I samlivsundersøkelsen fra 2011 sa nesten halvpar- ten (43 prosent) at de stadig helt eller delvis vurderte å slutte i Forsvaret på grunn av familien.
I den samme undersøkelsen sa partnerne til dem som reiste ut, at de opplevde egne følelsesmessige reaksjoner «som mer belastende enn praktiske pro- blemer og følelsesmessige reaksjoner hos barna».
– Min erfaring er at de fleste både gleder seg og vokser på å reise ut, men at baksiden av medaljen er å være borte fra dem man er gladest i – og spesielt barna sine. Det er krevende å forlate det kjæreste og mest sårbare man har, for å dra ut i risikofylte oppdrag, sier Lindboe.
Hun har skrevet masteroppgave om internasjo- nale operasjoner og barn. Hun mener at én faktor er spesielt viktig for Forsvaret: to-karriere-presset. For ikke bare skal begge parter jobbe, men flere steder jobber begge i Forsvaret. Hva hvis man må velge hvem som skal ha den viktigste jobben? Hilde Lindboe tror det kan føre til økt konfliktnivå og krysspress.
FORSVARSBARNA
Familiedirektivet til Forsvaret kom i 2006. I 2014 var reglementet for ivaretakelse av personell fra inter- nasjonale operasjoner på plass. Der ligger en felles standard for oppfølging av alle som deltar i inter- nasjonale operasjoner, samt deres familier. Målet til Forsvaret er alle skal få tilbud om familiesamlinger i forkant, kontaktpersoner i avdelingen, informasjon og samling underveis, medaljeseremoni i etterkant, medalje til barna og avslutningssamling ett år etter tjeneste.
– For barn er fraværet av en viktig voksen i livet ofte en følelsesmessig belastning. Det er naturlig at dem reagerer på det, og det er på mange måter et sunnhetstegn – et uttrykk for at man har en god og nær relasjon til den som drar. Mange barn lever med foreldre som er mye borte, forsvarsbarna har en ekstra belastning i form av uro for at noe skal skje når de drar til områder med krig og konflikt, sier hun.
– Det vi vet er svært viktig for barn, er at vi voksne er trygge, forståelsesfulle i møte med barnas følelser og tør å snakke om det som er vanskelig. I tillegg er det viktig å få svar på spørsmålene sine. Barn har god fantasi, og hvis de ikke får informasjon, kan de lett se for seg at ting er mer farlig enn de egentlig er.
Ga ut egen barnebok
I vinter lanserte Forsvaret barneboka «Mens jeg venter her hjemme».
Boka har en rekke maritime illustrasjoner
og er ment som underholdning til barn,
men har også et dypere budskap. Tekst og illustrasjoner skal, på en pedagogisk måte, hjelpe barn å takle følelsene rundt det at én eller flere omsorgspersoner må være borte fra familien på grunn av jobb.
Ideen til boka kom etter at marineprest Turid Astrid Reksten fikk se en lignende
bok fra en britisk kollega i 2019. Sjef for Kystvakten, Oliver Berdal, tok ideen videre og skipssersjant på minerydderen KNM Rauma, Martin Krogh, fikk jobben som tekstforfatter.
Krogh har foreløpig ikke barn selv. Innholdet i boka har blitt til gjennom idémyldring med blant annet barnehagen på Haakonsvern.
– De har kommet med viktige pedagogiske innspill og kan mye om temaer som barn med militære foreldre er opptatt av, forklarte Krogh til Forsvarets forum i forbindelsen med lanseringen tidligere i år.
Forsvaret skriver på sine egne sider at alle småbarnsforeldre som jobber til sjøs i Sjøforsvaret, skal få tilbud om barneboka.
    FORSVARETS FORUM 43


   41   42   43   44   45