Page 59 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 59

          eg hopper nesten i stolen de gan- gene jeg blir omtalt som helt.
I en leilighet i Bergen sentrum sitter en eldre mann i en ørelapp- stol i grønn fløyel. I åttende etasje har han utsikt til både Bryggen og Nykirken. August Petro Theodor Olsen Rathke er 95 år gammel og oppkalt etter sin morfar. Ett av de utallige familiebildene på de lyse- gule veggene er av August som barn sammen med ham som han er opp- kalt etter.
MOTSTANDS-REDAKTØR
Rathke var 14 år da Tyskland okku- perte Norge. Da han var 19 år gam- mel, i januar 1945, ble han med i Kompani Linge. Da hadde han
allerede rukket å delta i den aktive motstandsbevegelsen i det okkuperte Bergen. Han var blant annet redaktør i den ille- gale avisen Fortroppen, som ble utgitt av Norges Kommunistiske Partis ledelse i Bergen, og skulle
rekruttere ungdom til sabotasjeorganisasjonen. Etter at både Erling Lorentzen og Asbjørn Fjeld gikk bort med kun noen dagers mellomrom tid- ligere i år, er Rathke den siste gjenlevende fra
Kompani Linge.
– Det er jo vemodig. Særlig fordi vi hadde en
veldig sterk veteranorganisasjon, forteller Rathke. Kompani Linge hadde i alt 530 medlemmer. De trente i Skottland og opererte små grupper. Mange var del av samme kompani uten å egentlig kjenne hverandre. Etter krigen samlet imidlertid vetera- nene seg i Linge-klubben. Der holdt de årlige sky- tekonkurranser, utga Lingeavisen – som Rathke for øvrig var redaktør for de siste 30 årene – og
samlet seg i klubblokalet.
– Kameratskapet vi hadde i Linge-klubben,
var unikt.
SKOLEFAG FORSVINNER?
Rathke forteller gjerne om krigen til dem som vil høre. Særlig når han i dag ér en av få gjenlevende veteraner. I disse dager er han spesielt opptatt av én ting. I regjeringens nye skolereform er det
     FORSVARETS FORUM 59
   57   58   59   60   61