Page 60 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 60

                 60
 HJEMME: 101 år gamle Jakob Strandheim bor fortsatt hjemme i huset på Nordås. Fra favorittplassen i sofaen har han utsikt til Nordåsvannet.
planer om å kutte ned på obligatoriske fellesfag i videregående skole. Rathke er redd for konse- kvensene av å kutte ned på historiefaget.
– Det er nesten uhyggelig at det kommer et slikt forslag. Historien til et folk er selve grunn- fjellet for den virkeligheten vi har i dag. Det er utenkelig å ha en nasjon hvor de unge ikke skal lære historien til nasjonen, forklarer Rathke.
Han er ikke bare krigsveteran, men tidligere byrettsjustitiarius og Arbeiderparti-politiker, blant annet som rådmann i gamle Laksevåg kommune og som kommunaldirektør i Bergen. Som ung gutt var han ikke bare redd for krigens brutaliteter, han var aller mest redd for ideologien som lå bak.
– Andre verdenskrig var en ideologisk krig og ikke bare et spørsmål om gammeldags erobring av landområder og makt. Den var et spørsmål om å innføre et helt nytt livssyn i den mest utviklede
delen av Europa. Det var en utrolig revolusjon som fant sted i kulturlandet Tyskland, og som truet hele verden.
Under okkupasjonen var han redd for hva Norge skulle bli dersom tyskerne vant. Nå er han redd for hva som kan skje hvis ungdommen glemmer historien.
– Deler av den ideologien som vi kjempet mot den gangen, lever fremdeles. Når det utro- lige skjedde den gangen for 80 år siden, kan man være redd for at også noe nytt utrolig kan skje. Så kampen for å opplyse om krigstiden og nazismen, den er vi nødt til å holde levende, sier han.
DRO RETT FRA DANS
På en annen kant av byen, lenger sør i Bergen, er Jakob Strandheim. Strandheim er 101 år gammel og bor fortsatt hjemme i huset sitt på Nordås. Fra sofaen – også her er det sofa i grønn flfløyel – har
 ANDRE VERDENSKRIG | DE SISTE HELTENE   58   59   60   61   62