Page 61 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 61

           XXX:
Xxx
«Jeg var ikke redd, men jeg kjente på spenning. » JAKOB STRANDHEIM
UNG SOLDAT: Jakob Strandheim som ung mann under krigen. I dag er han er den siste gjenlevende fra Shetlandsgjengen, 101 år gammel.
 han utsikt til Nordåsvannet. Vera Lynn – eller «The Forces’ Sweet Heart», som hun ble kalt under krigen spilles på stereoanlegget.
Strandheim er i likhet med Rathke den siste gjenlevende av sine kamerater. En oktoberkveld i 1941, etter en dans på lokalet på Torsvik i Øygar- den, dro Strandheim, broren Mons og ni andre unge menn til England med fifiskeskøyten Skjer- gard.
– Jeg var stasjonert på Shetland, så vi var jo Shetlandsgjengen, forteller Strandheim på strila- mål.
Shetlandsgjengen fraktet materiell, flflykt- ninger, motstandsmenn og sabotører, inkludert mennene fra Kompani Linge, mellom England og norskekysten. Jakob Strandheim er den fra Shetlandsgjengen med flflest turer, hele 56 i tallet. Hver enkelt av dem innebar å sette liv og helse på spill.
Han forteller at han sjelden tenkte på hvilken risiko han utsatte seg for.
– Det røynet aldri helt på. Jeg var ikke redd, men jeg kjente på spenning.
I motsetning til Rathke var Strandheim aldri opptatt av partipolitikken. Han snakket ikke mye med barna om krigen, men han hadde lenge mare- ritt. Oftfte kunne han «slåss som bare det» i søvne. I takt med økende interesse fra omgivelsene har også Strandheim fortalt. Han har holdt foredrag for skoleelever og stilt opp i intervjuer. Det ble spesielt mye oppmerksomhet rundt hundreårs- dagen hans, 1. mars i fjfjor. Da Forsvarets forum ønsket å snakke med ham, var svaret som følger:
– Ja, jeg må jo gjøre min plikt. Jeg er jo det siste tidsvitnet, så jeg må forsøke å svare på det jeg kan.
LIKER IKKE BEGREPET KRIGSHELT
Da Strandheim først ble med i Shetlandsgjengen,
                 FORSVARETS FORUM 61
    59   60   61   62   63