Page 63 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 63

                 VETERANER: Rathke (t.v) og Kompani Linge var «landgjengen», mens Strandheim (t.h) og Shetlands- gjengen var «sjøgjengen». Her sammen med Linge-veteran og tidligere ordfører i Bergen, Eilert Eilertsen (i midten), i 2007. FOTO: MARIT HOMMEDAL/NTB
sukk når det gjelder dagens forsvar. Han ønsker seg et Norge som ikke behøver å være avhengig av andre.
– Det er umulig å få til et slikt forsvar i Norge. Helt umulig. Vi er avhengig av allianser med sterkere makter. Men jeg har et svakt håp om at vi kunne bli uavhengig av stormaktene. Den gamle ideen om et forsvarssamarbeid i Norden, med Norge, Sverige, Danmark og Finland, spøker fremdeles i hodet mitt, innrømmer han.
Han skulle også gjerne sett at flere ungdom- mer avtjente verneplikten.
– Den alminnelige verneplikten som vi hadde, var ikke bare et ledd i forsvaret av Norge. Det var et ledd i å samle Norge. På tvers av rase, inntekt, formue og så videre. Den tiden hvor vernepliktstiden var en sammensmeltning av norsk ungdom, vil vi dessverre aldri vil komme tilbake til.
Han mener verneplikten, demokratiet og vel- ferdsstaten henger tett sammen. Han er opptatt av at folk husker hvilken makt de har og kan ha. Men han har forståelse for at de som ikke opp- levde krigen, kan ta dagens Norge for gitt.
– Det er der vi kommer tilbake til historien. Norges historie er et eksempel på at en folke- bevegelse skaper et godt samfunn. Samfunnet vårt kommer ikke ovenfra. Det er ingen fyrster, filosofer eller administratorer som har skapt vårt Norge. Det er et veldig sterkt demokrati og folke- styre. Det er nesten hellig.
Strandheim ønsker på sin side at ungdommer skal ta med seg «det som er viktig, og det som de behøver» fra historien. Han har særlig én ting på hjertet, som mange antakelig har godt av å ta med seg.
– Ja, det vil helst gå bra. Det var mottoet der borte den gangen, og det er mottoet fremdeles.
FORSVARETS FORUM 63
  – INNHOLDET I HISTORIE- FAGET ER VIKTIG
– For oss er det viktig å ivareta innholdet i historiefaget. For å forstå samtida og bli rustet for framtida, må man kjenne til utviklingstrekk og hendelser i fortida. Jeg er dermed helt enig med Rathke i at det er av stor betydning at barn og unge kjenner til viktige historiske begivenheter både Norge og andre land, sier Anja Johansen (V), statssekretær
i Kunnskaps- departementet.
Johansen peker også på at elevene fortsatt
vil få historiekunnskap gjennom grunnskolen og andre fag på videregående, som eksempelvis norsk og engelsk.
– Vi ønsker en bred og inkluderende prosess
med sektor, om hvilke fellesfag elevene skal ha. Jeg understreker at det er viktig å ivareta innholdet i historiefaget, men det kan gjøres på flere måter.


   61   62   63   64   65