Page 65 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 65

                 PORTRETTET
SOFIE NYSTRØM
FRA: Drammen ALDER: 43
AKTUELL: I juni begynner hun i jobben som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
 OVERVÅKEREN
Hun har dyp innsikt i hvilke farer som truer. Den nye sjefen for Nasjonal sikker- hetsmyndighet vet også at hun blir fulgt med på, og at veien mot lederstillingene hadde vært enklere om hun var mann.
TEKST: JULIA INGEBRIGTSEN FOTO: KRISTER SØRBØ
FORSVARETS FORUM 65



























































































   63   64   65   66   67