Page 73 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 73

                   ARTILLERI: Sovjeterne samlet verdens største konsentrasjon av artilleriskyts noen gang under angrepet på Seelow-høydene. Dette er ett av mange batterier. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
FORSVARETS FORUM 73

   71   72   73   74   75