Page 75 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 75

                  ENDELIG EN VERDIG GRAV: 20.
april 2021, 76 år etter at de falt, fikk
120 tyske soldater en verdig grav ved krigsgravplassen i Lietzen (nede til
høyre). Et par dager senere, 22. april, ble de jordiske levningene av 71 sovjetiske soldater gravlagt ved krigsgravplassen i Lebus. Alle disse soldatene, som man ikke kjenner identiteten til, falt under slaget ved Seelow-høydene og ved Oder, bare noen få dager før andre verdenskrigs
slutt i april og mai 1945. Seremoniene ble arrangert av Den tyske krigsgravtjenesten i samarbeid med henholdsvis det tyske forsvaret og Russlands ambassade. – For meg personlig er det viktig at vi gir krigens falne en del av deres tapte verdighet tilbake med denne gravseremonien,
sier Joachim Kozlowski i Den tyske krigsgravtjenesten. Organisasjonen har gitt totalt 954.146 falne en verdig grav på 83 krigskirkegårder i det østlige, sentrale og sørøstlige Europa siden 1991.
ALLE FOTO: DEN TYSKE KRIGSGRAVTJENESTEN
  FORSVARETS FORUM 75   73   74   75   76   77