Page 76 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 76

                76
HISTORIE
  BOMBEREGN: Sovjeterne stilte opp 3200 Katjusja-rakettkastere under slaget om Seelowhøydene. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
– Heinrici hadde videreutviklet det tyske dybdeforsvaret fra første verdens- krig. Det består av en tynt bemannet fremste linje. Hovedstyrken trekkes tilbake før det forventede artilleribom- bardementet. Da det er over, rykker man inn igjen i stillingene. Og foran Seelow-høydene lyktes det: Zjukovs ildstorm var virkningsløs. Dermed kom det sovjetiske angrepet bare halvveis frem til hovedfrontlinjen, med store tap. Trafikalt oppsto det totale kaos, rullende materiell kjørte seg fast. Tyske ingeniørtropper hadde nemlig sprengt demninger og åpnet slusene slik at hele den lavtliggende Oder-elvesletten var oversvømmet. Det eneste som var over vannspeilet, var et fåtall veier, som bare kunne ta én stridsvogn i bredden! fortel- ler oberstløytnanten.
HARDT PRESSET ZJUKOV
Angrepet stopper opp, og nå er Zjukov under sterkt press fra Stalin. Den nådeløse diktatoren nevner at Konjev på sørflan- ken med 1. ukrainske front har gjort mye
større fremskritt enn Zjukov og ligger best an til å nå Berlin først. Dette er naturligvis en bitter pille å svelge.
– Så i stedet for å vente til infanteriet har klart å åpne de tyske linjene, setter han inn begge stridsvognarmeene og gjør dermed kaoset enda verre.
Et annet problem var at Zjukov i tillegg benyttet ekstremt sterke luftvernlyskas- tere for å lyse opp landskapet og blende forsvarerne.
– Men kombinasjonen av morgentåke og omfattende røyk fra artilleribeskytnin- gen gjorde at lyskasterne skapte en vegg av lys for angriperne samt et enkelt mål for tysk artilleri. Det virket altså mot sin hensikt, forklarer Ydstebø.
ENORME TAP
Sovjeterne tar enorme tap – i den grad at Zjukov bare rapporterte halvparten til Stalin og Stavka (overkommandoen). En regner med at de sovjetiske tapene bare første dagen er på over 10 000 falne i til- legg til enda flere sårede. I tillegg kommer store materielltap.
Neste dag starter sovjeterne nye angrep.
– Men nå er tyskerne mer eksponert i sine stillinger, og kvalitetsforskjellen på styrkene blir synlig. Den røde armé er av topp kvalitet med erfaring og glimrende materiell samt ingen forsyningsproblemer. Tyskerne på sin side har en blanding av veteraner og totalt uerfarne tropper: Volks- sturm- og Hitlerjugend-tropper, med andre ord gamlinger og guttunger. Joda, noe av tyskernes materiell er bedre enn sovjeter- nes, som Tiger- og Panter-stridsvogner og stormkanoner som Hetzere, men det var veldig få av dem, forteller Ydstebø.
INGEN RESERVER
Og han trekker frem et annet viktig poeng: Heinrici hadde ingen operative reserver, men bare taktiske styrker til å møte et sov- jetisk operasjonelt kampsystem: høy grad av mobilitet, ildkraft og flystyrker.
I desperasjon gjør tyskerne faktisk bruk av kamikaze-angrep, det vil si selv- mordsangrep, for å ødelegge noen av de 32 broene som sovjetiske ingeniørtropper har konstruert over Oder. Disse ble utført


   74   75   76   77   78