Page 77 - Forsvarets Forum nr. 2 / 2021
P. 77

                 SEELOW-HØYDENE: Kartskisse over Seelowhøydene og den sovjetiske fremryk- kingen mot Berlin i aprildagene 1945. ILLUSTRASJON: PALLE YDSTEBØ/FORSVARET
av noen Focke-Wulf Fw-190 jagerfly lastet med kraftige bomber.
I løpet av 18. april når sovjeterne frem til Seelow-høydene og biter seg fast. Nå er de tyske forsvarerne sterkt nedslitt, og linjene begynner å slå sprekker, noe sov- jetiske panserstyrker kan utnytte.
FORSVARET RAKNER
– Tredje dagen slår de hull i fronten, og nå rakner det fullstendig. Heinrici beor- drer full tilbaketrekking. Avdelingene blir revet opp – nå gjelder det bare å komme unna forfølgerne. Men Hitler hadde for- budt tilbaketrekkinger, og hans lojale feltmarskalk Wilhelm Keitel gir Heinrici avskjed noen dager senere.
Veien til Berlin lå åpen. 20. april, på Hit- lers 56-årsdag, begynte bombardementet av byen. 30. april begikk Hitler selvmord i bunkeren. Etter bitre gatekamper falt Berlin 2. mai.
Norske frontkjempere deltok i forsva- ret av Seelow-høydene, som del av den 11. SS-divisjonen Nordland, og de ble med helt inn i Berlin. Til sammen falt 852 nor-
ske frontkjempere i kamper på Østfronten (Kilde: Eirik Veum og Geir Brenden: «De som falt›, Vega forlag, NRK, 2010).
Kampene om Seelow-høydene krevde om lag 33 000 sovjetiske liv og 740 strids- vogner. Tyskerne mistet 12 000 mann og praktisk talt alle panserstyrkene og alt artilleri.
LÆRDOMMER
– Hvilke militærtaktiske lærdommer kan man trekke av Seelow-slaget?
– Først og fremst at du kan ha for store styrker i relasjon til hva som er hensikts- messig. Det mest fornuftige hadde jo vært at Zjukov demonstrativt forberedte en offensiv i sentrum for å trekke til seg den tyske hovedstyrken mens Konjev og Rokossovskij omringet Berlin fra nord og sør, og så systematisk nedkjempet de tyske styrkene mens de fremdeles sto utenfor Berlin. Da hadde de nok spart tusenvis av liv. Ved Seelow baserte Zjukov seg dessverre på en utdatert doktrine som altså kostet enorme tap av menneskeliv, reflekterer oberstløytnant Palle Ydstebø.
FORSVARETS FORUM 77
  General Gotthard Heinrici ledet det innbitte og relativt sett suksessrike tyske forsvaret av Seelow- høydene våren 1945.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
 Marskalk Georgij Zjukov var øverstkommanderende for Den røde armé, men gjorde en rekke fatale militærtaktiske bommerter som førte til fryktelige tap av menneskeliv under angrepet på Seelow- høydene. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS   75   76   77   78   79