Page 20 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 20

»
Haakon Bruun-Hanssen tenker seg lenge om.
– Jeg tenkte på KNM Helge Ingstad da jeg skrev spørsmålet.
– Ja, jeg satt akkurat og tenkte på om jeg skulle beskrive den under den type kategori. Det er vanskelig å beskrive. Tapet av Helge Ingstad er en tragedie hele veien. En tragedie for Forsvaret og for alle de som var involvert.
Du kommer liksom aldri over det.
Det var natten til 8. november 2018 at fre- gatten havarerte i Hjeltefjorden utenfor Bergen etter øvelse Trident Juncture. Kollisjonen med tankskipet MT Sola TS skrelte en lang flenge i skroget på krigsskipet. I etterkant stilte mange spørsmål om hvordan dette kunne skje på «hjemmebane». Da ulykken inntraff, bestemte Bruun-Hanssen i samråd med sjefen for Sjøfor- svaret, Nils Andreas Stensønes, at sistnevnte skulle håndtere saken.
– Og der syns jeg Sjøforsvaret gjorde en kjempejobb med å både følge opp besetningen, gjøre det de kunne for å berge mest mulig ut fra fartøyet, og ikke minst svare mediene med tanke på alle de utfordringene, skryter han.
Punktering. Han legger ikke lokk på at det var krevende, også på grunn av kritikken som kom.
– Du blir stemplet som håpløs, tulling eller inkompetent når noe sånt skjer. Det blir du uansett, men jeg syns Sjøforsvaret håndterte det på en veldig god måte. I det militære yrket må man jobbe under kalkulert risiko, forklarer den erfarne offiseren.
– Så vet vi av erfaring at en del av ulykkene skjer ikke når vi holder på marginene, de skjer etterpå, for da senker vi skuldrene og så mister vi litt årvåkenhet, så går det gærent.
NH90-helikopteret omtaler han også som en kjempenedtur.
– Så det er definitivt en punktering, slår han fast.
Han begrunner det med at helikopteret leveres av en sammenslutning av selskaper, i stedet for ett enkelt ansvarlig selskap.
Anskaffelsen av helikoptrene har vært skandalebefengt i en årrekke. I 2018 konklu- derte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skat- tebetalerne har brukt åtte milliarder kroner på noe som ikke er blitt levert.
I medvind. – Når er det du har følt at det har vært veldig bra, at du har hatt medvind?
– Siden vi er inne på sykling: Hvis du sykler fort, har du alltid motvind. Så hvis du roer litt ned, føler du alltid at du har medvind, sier han med glimt i øyet og legger til:
– Jeg syns egentlig at disse syv årene er hovedbildet mitt medvind hele veien.
Det begrunner han med at den sikkerhets- politiske situasjonen i verden har endret seg, særlig da Russland annekterte Krim-halvøya
i 2014. Da ble samfunnet og politikerne mer lydhøre når Forsvaret ytret behov for flere folk, flere enheter og bedre vedlikehold.
– Men den største oppturen er kanskje akkurat å få den erkjennelsen ved at politikerne sier «ja, vi vil satse mer på Forsvaret».
De siste 30 årene har rammebetingelsene for Forsvaret gått nedover hele tiden, forklarer han. Men vinden har snudd de siste årene, og det er gjort en gjenoppbygging.
– Tiden var moden for det, men det er likevel det som har motivert mest: å se at vi får mer ressurser, at vi er i stand til å bygge en forsvars-
aktuelt » På hjul med forsvarssjefen
 20 JUNI 2020 forsvaretsforum.no
KARRIEREN: På kafeen i hjemstedet Son forteller Haakon Bruun-Hanssen om forsvarskarrieren.
«Det tar lang tid å bygge opp tillit, og det går veldig fort å rive den ned»

   18   19   20   21   22