Page 22 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 22

aktuelt » På hjul med forsvarssjefen
 PÅ HJUL: Haakon Bruun-Hansen har en fast sykkelrunde på 60 kilometer. Andrea Rognstrand fra Forsvarets forum ble med på deler av turen.
» struktur som virker i det daglige, og det motive- rer folk å få være med på.
Han trekker frem F-35 som et prosjekt han mener har vært virkelig bra.
– Det er et fly og et system som har levert helt i henhold til våre forventninger og kanskje til og med over det. Det gleder meg. For det er dyrt, jaggu meg bruker vi mye penger på det, men jeg mener det er det beste våpenet vi har i Forsvaret, og det er verdt å bruke de pengene der, sier han.
Krafttak. Bruun-Hanssen har i flere runder
vært med på både å avgi fagmilitære råd og iverksette de politiske beslutningene som er vedtatt i langtidsplanen for Forsvaret. I det siste fagmilitære rådet, som han leverte i november 2019, foreslo han fire alternativer med stigende ambisjonsnivå. Det høyeste ambisjonsnivået (A) svarte fullt ut til mandatet, mener han, mens det nederste (D) var et minimum. Forslaget til
langtidsplan som regjeringen la fram i vår, lå nærmest D-alternativet.
– Jeg så ikke alternativ A som noen illusjon eller noe luftslott, sier Bruun-Hanssen, og utdyper:
– Det var nok mer enn de fleste mente var realistisk, men det var faktisk det vi måtte gjøre for å nå 2-prosentmålet, og det er også det som etter min vurdering fortsatt kreves for at vi skal kunne ivareta rollen, og ta et større ansvar i nordområdene og sikre stabilitet i forholdet mellom Norge og Russland.
En annen utvikling han er opptatt av, er Forsvarets omdømme i samfunnet og anerkjen- nelsen den enkelte soldat får. Arbeidet med dette mener Bruun-Hanssen er viktig for trivsel i Forsvaret. Han trekker fram paraden av Libanon-veteraner i 2018 som et høydepunkt.
– Det var liksom det første virkelige bildet på at både anerkjennelsen til soldatene og omdøm-
met i samfunnet var blitt langt bedre enn det var ti år tidligere. Det var jo en periode vi knapt nok ville gå ut i uniform, for du ble harselert med rundt omkring.
Han følger med i medarbeider- og verne- pliktundersøkelser for å se om arbeidet har noen effekt.
– Det er utrolig hvordan omtalen i mediene styrer mye av de svarene. Så tar det lang tid å bygge opp tillit og det går veldig fort å rive den ned, dessverre. Men sånn er det i alle sektorer.
Målløs. – Litt tilbake til sykkelreferansene, hvilke råd ville du gitt deg selv ved startstreken?
– For Guds skyld ikke gjør noe for å forandre deg selv, ler han og begrunner det med at han ble valgt for den han var og hva han hadde gjort tidligere. Det samme rådet vil han gi til sin etterfølger, Eirik Kristoffersen.
Bruun-Hanssen startet karrieren på ubåt.
22 JUNI 2020 forsvaretsforum.no
   20   21   22   23   24