Page 24 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 24

 dokument
Uunnværlig
Avtaler på klær og utstyr til norske soldater er gått ut på dato. Nå gjør Forsvaret hasteinnkjøp for opp mot en halv milliard.
193 millioner kroner er brukt på varer som er vurdert som «uunnværlige for forsvarsformål». Med en unntakshjemmel er det kjøpt direkte fra leverandør uten konkurranse i markedet og uten Forsvarsdepartementets godkjennelse.
Forgylte knapper til gallauniformer, dusk i hatten til gardistene og paradeuniform til tropisk klima står på listen over ting som er «uunnværlig» for Forsvaret.
Rammeavtalene på blant annet stridsvester og hjelmer løper
ut i sommer. 205,6 millioner kroner skal sikre forsyning de neste tre årene.
   24 JUNI 2020
forsvaretsforum.no


   22   23   24   25   26