Page 23 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 23

 Da satte han seg mål om å bli ubåtsjef, deretter satte han seg som mål å bli sjef for ubåtvåpenet. – Etter det har jeg ikke satt meg noen mål,
sier han.
Likevel fortsatte han å få lederverv, og har
både sjef Sjøforsvaret og sjef Forsvarets opera- tive hovedkvarter på CV-en.
– Det har bare skjedd?
– Ja, for så vidt. Altså jeg har hele tiden vært villig til å ta nye lederutfordringer, forteller han. Men påpeker at han ikke siden ubåt-perioden har satt seg mål om lederverv her eller der. Han har alltid forsøkt å gjøre det beste ut av de job- bene han har hatt til enhver tid. Så ler forsvars- sjefen, og sier:
– Du blir så jæklig skuffet hvis du setter deg sånne mål og så når du dem ikke.
Tungt ansvar. Likevel beskriver han det å nå målet om å komme gjennom ubåt-sjefskurs som noe av det beste i livet.
– Det å lykkes med det, komme gjennom det. Det er kanskje det mest fantastiske jeg har opp- levd gjennom hele karrieren.
Når det kommer til ledervervene, er det to hendelser som har gjort spesielt inntrykk. Det ene var mens han var ubåtsjef og det kom en melding om torpedo. Den var langt unna og ubåten var der for å søke etter den. Men da alle snudde seg mot ham for å få dem ut av situasjo- nen som noen trodde at var farlig, gikk det opp for ham hva det ville si å være leder. Det andre minnet er fra 2010, da han var sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og det kom melding om at fire norske soldater var døde i Afghanistan. Da kjente han på det tunge ansvaret han hadde påtatt seg.
Ingen ensom majestet. – Har du hatt noen viktige hjelperyttere underveis?
– Jeg har hatt mange opp gjennom karrieren som har bidratt på veldig mange områder og på forskjellige måter. Ingen nevnt, ingen glemt. Men det er helt klart: Jeg er ikke kommet hit på egenhånd.
Hva han skal etter at Kristoffersen tar over som forsvarssjef vil ikke Bruun-Hanssen røpe.
– Men jeg er nå skrudd sammen sånn at hva jeg skal drive med, det ser jeg på når jeg er ferdig i denne jobben. Nå er jeg forsvarssjef frem til 17. august og jeg skal ta alle de beslutningene som må tas fram til den datoen.
ANDREA ROGNSTRAND ar@fofo.no FOTO: KRISTER SØRBØ
 JUNI 2020 23   21   22   23   24   25