Page 26 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 26

26 JUNI 2020
forsvaretsforum.no
dokument » Soldatutrustning
 Forord: Det er august 2019.
I Indre Troms har 2600 unge menn og kvinner innrykk i Hæren. De vernepliktige vandrer mellom hyllene på depot, der klær og utstyr lagres. Foran seg dytter de hver sin handlevogn, hvor alt fra luer og hansker, undertøy og belter til uniform og sko havner. Dette kalles PBU i Forsvaret og står for personlig bekledning og utrustning. Ungdommene skal ha over hundre plagg og artikler hver for et år i tjeneste for kongeriket. Men for flere av Hærens bataljoner er det spesielt ett plagg de ikke får i handlevognen: ullsokken. Det er tomt. Og ikke bare i Indre Troms.
Mens temperaturene stadig synker, blir norske soldater på Natos nordre flanke gående med få eller bare ett par ullsokker på øvelse. Oberstløytnant Anders Voll, sjef for Sanitetsbataljonen, beordrer sine ansatte til å gi fra seg sokkene sine så de vernepliktige ikke skal fryse på føttene.
«Vi har sett at mangelen på PBU har gitt en direkte operativ effekt som ikke har vært akseptabel. Derfor har det vært av militær nødvendighet
å få til disse innkjøpene» Ronny Angeltvedt, direktør FLO Forsyning
Men det er ikke bare sokker som uteblir. I Artilleribataljonen mangler flere ullfrotté-undertrøyer og stilongs. Under rekrutt- perioden får derfor befalet beskjed om å gå uten, de også. På den måten oppleves kulde og varme likt for soldat og leder, forteller bataljonssjef Kristian Lien.
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som har ansvaret for å bekle Forsvarets vernepliktige og ansatte, er klar over problemet. Men manglene er større enn at de kan løses i en håndvending.
For når sokker og ulltrøyer skal handles inn, må Forsvaret ha avtaler med leverandører.
Dette er historien om rammeavtaler som ikke ble fornyet, og hasteinnkjøpene som skal tette hullene. Nesten en halv milliard kroner er holdt av til å kjøpe inn alt fra ullsokker og stridsvester til forgylte knapper og paradebukser. Flere av millionavtalene får ikke leverandører sjansen til å konkurrere om – fordi varene er vurdert som «uunnværlige for forsvarsformål».
»»»


   24   25   26   27   28