Page 5 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 5

   aktuelt
Tvangs- konvertert?
Innføringen av ny militær ordning nærmer seg slutten. Noen vil ikke gi slipp på offisersgradene. 40
«Forsvaret er en organisasjon hvor personellet er avgjørende for utøvelse
av militær makt»
ROALD LINDAKER Ombudsmann 51
 JUNI 2020 5
FOTO: KRISTER SØRBØ
FOTO: KRISTER SØRBØ


   3   4   5   6   7