Page 7 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 7

 TAKKER AV: Tor Eigil Stordahl takker av som ansvarlig redaktør for Forsvarets forum. FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ
Telefon 23 09 20 30 Tips•desk 23 09 20 40 E-post: desken@fofo.no forsvaretsforum.no
Journalist/Utgavesjef
SVEIN ARSTAD
23 09 20 36 . 482 23 877 sa@fofo.no
Digitalredaktør
OLE KÅRE EIDE
23 09 20 41 . 489 93 968 oke@fofo.no
Redaktør
ERLING EIKLI
23 09 20 33 . 941 94 094 ee@fofo.no
Journalist
GRO ANITA FURREVIK 23 09 20 37 . 474 68 327 gaf@fofo.no
Journalist
SILJE KAMPESÆTER
23 09 20 39 . 404 80 914 sk@fofo.no
Journalist
ØYVIND FØRLAND OLSEN 23 09 20 34 . 928 40 219 ofo@fofo.no 9
Redaksjonssjef
PAAL RAVNAAS
23 09 20 30 . 917 54 565 pr@fofo.no 9
Journalist
ANDREA ROGNSTRAND 23 09 20 41 . 452 04 315 ar@fofo.no
Ansvarlig redaktør
TOR EIGIL STORDAHL 23 09 20 32 . 916 28 256 tes@fofo.no
Journalist
LOUISE THOMMESSEN 23 09 20 37 . 988 06 282 lt@fofo.no
Annonsere i Forsvarets forum?
Send E-post til: annonser@fofo.no
Sende post til Forsvarets forum?
Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
FORSVARETS FORUM
Nord-Norge-kontoret
BESØKSADRESSE:
Istindportalen, Heggelia
POSTADRESSE:
Istindportalen, Kapellveien 2, 9325 Bardufoss
TELEFON:
Sivilt: 77 89 69 99 – Militært: 0580 6999
JUNI 2020 7
            Abonnement eller ny adresse?
23 36 19 05
eller via forsvaretsforum.no/minside E-post: abonnement@fofo.no
 F er utgitt av Forsvarets fellestjenester. Bladet har
som oppgave å formidle kunnskap og debatt om
Forsvaret. Redaksjonen har en fri og uavhengig
stilling i henhold til lov om redaksjonell frihet i media
og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være
et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene.
Hovedredaksjonen
BESØKSADRESSE:
Bygning 65, Akershus festning
POSTADRESSE:
Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
TELEFON:
Sivilt: 23 09 20 30 – Militært: 0510 2030
 


   5   6   7   8   9