Page 8 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 8

 forsvaret&jeg
Turgeneralen
 I Forsvaret fant Dag Terje Klarp Solvang en lidenskap for lederskap
– og kjærligheten.
 forsvaretsforum.no


   6   7   8   9   10