Page 6 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 6

n Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL n Redaktør: ERLING EIKLI
n Digitalredaktør: OLE KÅRE EIDE
n Redaksjonssjef: PAAL RAVNAAS
Lim og lupe
Vi skal være lim og lupe for leserne våre, sa redaktøren for lokalavisen min.
Jeg var utplassert i avisen en uke da jeg gikk på ungdomsskolen. Det er unektelig noen år siden, men uttrykket brente seg fast. Jeg har brukt det selv når jeg kort skal formulere målet med å gi ut Forsvarets forum.
Vi lager et blad og driver et nettsted for dem som har sin tjeneste i Forsvaret, eller som har vært der. Men vi er også til for dem som har interesse av det som skjer i etaten, og av forsvars- og sikkerhetspolitikk. Sykkelturen med forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen i denne utgaven kan være et eksempel. Forum skal være limet som knytter tettere sammen de ulike miljøene i Forsvaret, formidle kunnskap, skape tilhørighet og fellesskap. Dessuten må vi synliggjøre at Forsvaret er en del av samfunnet, av totalforsvaret.
Forsvarets forum har i mange år vært et torv der ulike meninger kan brytes. Mer og mer blir aktuell og spennende debatt nå ført på våre nett- sider, forsvaretsforum.no.
Å være tilgjengelig på nettet, på Facebook og andre sosiale medier, har blitt viktig. Vi kan ha en løpende debatt som ikke er mulig i et maga- sin som kommer annenhver måned.
Journalistikk er også å holde samtalen i gang om hvordan Forsvaret kan bli bedre. Her kom- mer lupen inn. Vi skal peke på feil og kritikk- verdige forhold, og undersøke nærmere hvorfor det egentlig har blitt sånn. Mye fungerer jo bra, men også i Forsvaret er det ting som kan gjøres bedre. Ofte er det ansatte eller tjenestegjørende i Forsvaret som selv reagerer og sier fra. Noen ganger er det journalistene våre som avslører feil.
Forsvaret bruker milliardbeløp på anskaffelser. I denne utgaven stiller vi spørsmål ved måten Forsvarets logistikkorganisasjon gjør hasteinn-
REDAKSJONELT
F • Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.
Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14,
0158 Oslo, Tlf.: 22 40 50 40.
  kjøp for flere hundre millioner kroner på. Det begynte med at noen soldater i Hæren manglet sokker. Da vi spurte hvorfor, fant vi mye mer å skrive om.
En av mine forgjengere fikk i sin tid telefon fra en sint sjef i Forsvaret.
Redaktøren lyttet til innringerens klage på at bladet hadde fortalt offentlig om kritikkverdige forhold ved avdelingen hans. Så svarte han:
– Hva syns du er verst, at feilene skjer eller at journalisten skriver om det?
Ofte er det bedre at kritikken kommer innen- fra og at Forsvarets eget blad formidler den og får fram nyansene. Alternativet kan være at andre medier med mindre innsikt og forståelse slår saken opp.
Jeg er glad for at mange av våre tipsere oppfatter Forsvarets forum sånn. Vi kan formidle hvordan beslutningene som blir tatt på toppen, faktisk oppleves for menige og ansatte ute ved avde- lingene. Men jeg har også fått tips av generaler og admiraler med tre og fire stjerner om ting som bør rettes på.
Hva med Forsvarets omdømme, da?
Det viktigste er ikke om det ser bra ut, men
at det faktisk er bra. Våre lesere vet mer om Forsvaret enn de fleste. De skal kjenne igjen den virkeligheten vi forteller om. Det handler om troverdighet.
Dette er det siste nummeret av magasinet F – Forsvarets forum som jeg er redaktør for. Stian Eisenträger overtar som ansvarlig redaktør i august.
Takk til dere lesere for den kontakten vi har hatt gjennom mange år.
Takk for ris og ros, takk for oppmuntring og støtte da vi trengte det.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer!
 Tor Eigil Stordahl, ansvarlig redaktør
 Dette produktet er trykt etter svært strenge miljø- krav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og
100 prosent resirkulerbart.
Grafisk produksjon: 07 Media as www.07.no
Medlem av:
European Military Press Association
    2041 0652 Trykksak
 NO - 4660
6 JUNI 2020
forsvaretsforum.no
M
Ø
J
L
I
M
E
R
K
E
T


   4   5   6   7   8