Page 51 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 51

Personellet – den viktigste faktoren
God ivaretakelse av personellet er et av de aller viktigste kriterier for at en organisasjon skal lykkes med sine oppdrag over tid.
Forsvaret er en slik organisasjon hvor personellet er avgjørende for utøvelse av militær makt. Derfor er god ivaretakelse svært nødvendig. Uansett innretning av et forsvar vil det måtte være nok personell til- gjengelig for utøvelse av ethvert oppdrag. På bakken, på sjøen og i lufta. Tar en også med alt personell som har sine oppgaver med planlegging, forvaltning, styring og operativ kontroll i ulike kontekster, blir dette en kompleks organisasjon som trenger god ledelse og nok tilgjengelige ressurser.
Daglig trenes og øves for situasjoner som nasjonen ønsker å unngå. Den ideelle verden hvor ingen trusler fantes og krig var et fremmedord, er dessverre et stykke unna vår virkelighet. Desto viktigere er det at innretningen av vårt forsvar blir balansert beste mulig med tanke på nok utdannet personell for pågående og tenkte operasjoner. At utdan- ning, trening og utstyr er optimalisert slik at personellet gis best mulig beskyttelse. Samt ferdigheter og holdninger for å fatte de riktige beslut- ningene. Dette skjer ikke bare én gang, men hele tiden og stiller store krav til beslutninger i Stortinget og regjeringen og hos ledelsen
i Forsvaret.
Heldigvis har vi et demokrati i Norge som evner og tåler debatt om det meste. Også i Forsvaret. Medbestemmelse utøves gjennom de ansattes organisasjoner og Tillitsvalgtordningen for de vernepliktige. Dette gir i sum betydelig kunnskap og opplysninger i pågående prosesser, og som gir grunnlag for gode vedtak.
Stortingets Ombudsmannsnemnd avleverer hvert år Dokument 5 til Stortinget. Et gjennomgående inntrykk er hvordan de stadig tjeneste-
gjørende, sivilt ansatte og de vernepliktige mannskaper utfører sine oppgaver, stiller lojalt opp, bidrar til gode løsninger der det trengs, og tar sitt ansvar i samhandlingen på alle nivå. Og nemnda ser at også ledelsen i Forsvaret på alle nivå bidrar ved å inkludere personellet. Uten denne dynamikken hadde alt sett ganske annerledes ut.
Forsvaret er inne i en periode med sjefsskifter på mange nivå. Stafettpinner skal leveres videre. Ombudsmannsord- ningen for Forsvaret er satt til å påse at de allmennmenneskelige rettigheter
for personellet i Forsvaret blir ivaretatt. Ombudsmannsnemnda oppsummerer i stort at militære sjefer og ledere ivaretar sitt personell på en god måte. Takk til de som trer av. Velkommen til de som påtar seg viktige oppdrag i en organisasjon hvor personellet er avgjørende.
ombudsmannen
Roald Linaker
«Den ideelle verden hvor ingen trusler fantes og krig var et fremmedord, er dess- verre et stykke unna vår virkelighet»
    Huset Aukrust med ny utstilling 100-årsdagen til Kjell Aukrust markeres med en helt ny utstilling i Alvdal.
Daglig leder Kjell-Erik Nordahl og kunstnerisk leder Ellen Anni- ken Næstvold Engh inviterer til nye opplevelser i det som tidligere het Aukrustsenteret. Utstillingen viser flere sider ved Kjell Aukrust omfattende produksjon. De besøkende får blant annet ta del i noen av Aukrusts elleville opplevelser fra en nesten 50 år lange karriere i For- svaret. Med status hjelpedyktig B startet han som vernepliktig tegner i Mannskapsavisa i 1946. Mer enn en generasjon lesere av Mannskapsa- visa og Forsvarets forums fikk glede seg over det faste bilaget Flåklypa Tidende. En gjenskapning av redaksjonen har fått en sentral plass i utstillingen.
«Oscar-statuett». Det har også n’Albert fått. Albert startet som en tegneserie i Mannskapsavisa og fikk senere stå modell til Albert-
prisen – norske leiravisers Oscar-statuett. Helt uanmeldt dukket han opp på åpningsfesten, og det var ingen ringere enn Albert i Aukrusts originale utgave. Opphavsmannen omtalte flere ganger den lille figuren i Sjøforsvarets uniform som sitt eneste skulpturelle arbeid. Albert ble dimmet på GSV i 2018 etter at statssekretær Tone Skogen hadde delt ut den siste prisen. Etter en gjesteopptreden på Forsvarets seniorforbunds landsmøte er dimmeturen nå avsluttet, og n’Albert har kommet hjem.
– Utrolig rørende, helt fantastisk, er kommentarene fra daglig leder Kjell-Erik Nordal og kunstnerisk leder Ellen Anniken Nøstvokld Engh som ga Albert en varm velkomst.
– Her skal han få en god alderdom, sier de to, og ønsker alle velkommen til Huset Aukrust og en ny utstillingen.
ERLING EIKLI ee@fofo.no
FESTLIG: Kunstnerisk leder Ellen Anniken Næstvold Engh og daglig leder Kjell-Erik Nordahl inviterer sammen med n’Albert til festlige opplevelser i Huset Aukrust. FOTO: ERLING EIKLI
 JUNI 2020 51

   49   50   51   52   53