Page 54 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 54

aktuelt » Spesialsoldat i Afghanistan
 SPESIALPOLITI: Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har rullert på oppdraget med å trene opp en avdeling med afghansk spesi- alpoliti, kalt Crisis Response Unit 222. Bildet er tatt under trening.
FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET
» Kabul Airport 27. september 2017: Dagen starter som alle andre i den afghanske hovedstaden. På militærbasen tilknyttet fly- plassen i Kabul holder norske spesialsoldater til. Siden 2007 har Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen (MJK) rullert på oppdraget med å mentorene og trene opp en avdeling med afghansk spesialpoliti kalt Crisis Response Unit 222.
I ti år har de med jevne mellomrom rykket ut når det skjer terrorangrep i byen. Denne dagen opplever de å bli angrepet mens de fortsatt befinner seg i basen.
– Vi havner midt oppe i et angrep med bombekastere. Det er ikke første gangen at basen blir rammet, men denne gangen er ilden mye mer intens og målrettet. Granatene treffer rundt terminalbygningen bare et kort stykke unna der norske spesialsoldater holder til, forteller orlogskaptein Jostein Mattingsdal.
Stoltenberg i Kabul. I 2017 er han styrkesjef
for SOAT 222 som er navnet på den norske avdelingen som består av personell fra blant annet MJK. Spesialsoldatene går i dekning. Etter hvert kommer meldingen om at angriperen har forskanset seg i et område i nærheten av flyplas- sen. Det blir starten på et krevende oppdrag.
– Det som gjør oppdraget ekstra spesielt, er
at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister Jim Mattis er på besøk i den afghanske hovedstaden. Dette påvirker ikke oppdraget direkte, men gjør det enda viktigere
å få stanset angrepet så raskt som mulig, sier Mattingsdal.
Trosset granatregnet. På flyplassen i Kabul fort- setter det å hagle med granater. Det skal mye til før soldatene forlater tilfluktsrommene mens det fortsatt pågår skyting mot basen. Men det må de denne gangen. De har klare indikasjoner
på hvilket område det skytes fra om lag en kilo- meter unna. Oppdraget er å stanse ildgivningen.
– Soldatene klargjør kjøretøyene og utstyret
i faser for å sikre at ikke alle er ute samtidig der- som det kommer et direkte treff. Det kunne blitt fatalt. Når vi rykket ut, må vi passere området hvor granatene slår ned. Vi så treffene og røy- ken som kommer fra nedslagene med en intens alarm i bakgrunnen, forteller Mattingsdal.
– Når vi rykker ut, har vi normalt initiativet. I dette tilfellet var fienden ett steg foran.
Må ta ledelsen. På åstedet er afghansk politi og beredskapsenheter allerede på plass. De har star- tet arbeidet med å stenge av området og isolere området hvor skytingen kommer fra. De norske soldatene blir vinket gjennom sperringene og linker opp med avdelingen de mentorerer.
Crisis Response Unit 222 er en afghansk spesialpolitiavdeling i Kabul. Ved større
54 JUNI 2020 forsvaretsforum.no
   52   53   54   55   56