Page 56 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 56

aktuelt » Spesialsoldat i Afghanistan
» «Enveisbillett». De norske og afghanske ope- ratørene har nå sikt rett på målet som kan beskytes direkte. På gårdsplassen ligger det bombekastergranater og annen ammunisjon strødd utover. I tillegg er det usikkert om flere hus er rigget med eksplosiver. Terroristene trek- ker seg tilbake og forskanser seg i en av bygnin- gene. Hele operasjonen varer rundt seks timer, og mørket kommer sigende før alle terroristene er nedkjempet.
– Det var en «enveisbillett» for terroristene. De hadde som mål å ta med så mange som mulig. Men angrepet ble en fiasko med bare noen lettere skader på CRU-soldater. Fienden hadde planlagt at vi skulle komme inn hoved- døra, men vi valgte en annen taktikk. Hvis ikke kunne dette gått virkelig ille, sier Mattingsdal.
Krevende operasjon. Umiddelbart etter hen- delsen sendte Jens Stoltenberg en personlig hilsen til alle som var med på operasjonen. Mattingsdal ble invitert til Natos hovedkvar- ter i Brussel og fikk to timer sammen med generalsekretæren.
– Stoltenberg mente det var på høy tid, fordi
han hadde hørt mye skryt om CRU 222 og innsatsen vi gjør. Han ønsket å møte oss person- lig for å høre om hverdagen og hvordan vi løste oppdragene. Siden han selv var i Kabul
27. september 2017, var han også interessert i måten vi håndterte terrorangrepet mot flyplas- sen på, sier Mattingsdal.
Erfaringene. Han er fortsatt tilknyttet Marine- jegerkommandoen, men er i dag lærer ved Sjøkrigsskolen. Der bruker han de operative erfaringene fra hendelsen i undervisningen av kadettene. Siden hans første kontingent i Afgha- nistan for 15 år siden har han fulgt utviklingen av den afghanske avdelingen CRU 222 på nært hold.
Det er afghanerne som skal løser oppdragene. Men nordmennene følger tett på og skal gripe inn dersom det blir nødvendig. Mattingsdal beskriver det som «taktisk tålmodighet»
– Vi skal la dem prøve og feile, men ikke mis- lykkes. Hvis det er fare for at det går galt, kan vi gripe inn. Men det skjer ytterst sjelden.
Flere medaljer. Crisis Response Unit 222 har blitt beskrevet som en av verdens mest erfarne kontraterrorenheter. Ved pågående angrep i den afghanske hovedstaden er dette avdelingen som rykker ut, støttet av norske spesialsoldater. Opp- dragene har vært mange, blant de mest kjente er angrepet mot hotellet Intercontinental i 2018.
Flere terrorister tok seg inn på hotellet og drepte flere personer, mange av dem utlendin- ger. Assisterende direktør ved Chr. Michelsens Institutt, Arne Strand, befant seg på hotellet og ble reddet ut av den brennende bygningen ved hjelp av norske spesialsoldater. Flere norske operatører har mottatt medaljer i forbindelse med operasjoner i Kabul. Orlogskaptein Jostein Mattingsdal er sistemann i rekken.
Tette bånd. – Målet er alltid å ta å ta terroristene før de får gjennomført angrep i Kabul. Vi for- søker å pågripe gjerningspersonene og stille dem for retten, sier Mattingsdal.
Men når det likevel skjer et angrep, er det CRU 222 og deres norske mentorer som ordner opp. Operasjonene utgjør likevel bare en brøk- del av oppdraget.
AFGHANISTAN: Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET
 56 JUNI 2020 forsvaretsforum.no   54   55   56   57   58