Page 55 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 55

 terroranslag i Kabul er det CRU 222 som ryk- ker ut, tett fulgt, veiledet og støttet av norske spesialstyrker.
Normalt er det en oberst fra England som har ansvaret for alle Nato-styrkene ved slike hendel- ser. På grunn av bombekasterangrepet blir han forhindret i å møte opp. Mattingsdal får ansva- ret for å overta jobben hans når de kommer til åstedet.
– Det er et område med tett bebyggelse og mye folk. Man vet ikke hvem som er venn eller fiende. Vi vet det kan stå en bilbombe eller bevæpnede i området klare for å angripe enhetene som rykker ut, sier Mattingsdal.
Soldatene snakker med naboene som gir informasjon om at terroristene hadde vært på stedet i tre måneder. De tilhører IS og har hatt god tid til å planlegge aksjonen og var væpnet til tennene.
– Vi skjønner at dette blir en krevende operasjon med høy risiko.
«Nå er det slutt». Han bruker litt tid på å få oversikt over situasjonen og legge en plan. Styrken velger en såkalt «hammer og ambolt» -operasjon. Det innebærer et statisk element som skal holde fienden på plass mens et manøverelement tar seg inn på målet. Terroristene har forskanset seg i en klynge
av bolighus omringet av en stor mur.
Når soldatene skal ta seg inn på området
setter terroristene av en ladning i et av husene rett ved inngansporten. På et øyeblikk forvand- les bygningen til en ruinhaug. Mattingsdal befinner seg på en balkong bare åtte meter unna eksplosjonen.
– Jeg har vært med på mye sprenging både på trening og operasjoner. Men dette er ulikt noe jeg har opplevd tidligere. Det er en energi og
trykkbølge som er vanskelig å beskrive. Flere blir truffet av murstein som kommer flyvende. Jeg rekker å tenke at nå er det slutt.
En evighet. Bygningen han befinner seg i, får en diger sprekk tvers gjennom første og andre eta- sje. Eksplosjonen etterlater seg en stor røyksky etterfulgt av stillhet. I noen sekunder, som kjen- nes som en evighet for Mattingsdal, er det ingen lyder i det hele tatt. Så kommer meldingene over sambandet. Alle har overlevd eksplosjo- nen. Samtidig bryter det ut maskingeværild i begge retninger.
forteller Mattingsdal.
KRIGSMEDALJEN
«Når vi rykker ut, har vi normalt initiativet. I dette tilfellet var fienden
et steg foran»
 Jostein Mattingsdal skulle etter planen fått overrakt Krigsmedaljen på frigjørings- og veterandagen i år.
Men på grunn av restriksjoner knyttet til koronapandemien vil orlogskapteinen motta medaljen 8. mai 2021.
– Gjennom røyken kommer en selvmords- bomber løpende mot soldatene. Han blir ned- kjempet før han rekker å sprenge seg i luften. Terroristen blir liggende på gata mellom husene med en udetonert bombevest,
»»» JUNI 2020 55   53   54   55   56   57