Page 57 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 57

– Det er den daglige mentoreringen som
gir mest glede med jobben, og se hvordan de utvikler seg. Det kan bare beskrives som impo- nerende, sier Mattingsdal.
Tidligere var det nordmenn som gikk i front under antiterroraksjoner. Nå er det afghanere, forklarer han.
– Jeg føler at operasjonen i 2017 har knyttet enda tettere bånd mellom de norske spesial- soldatene og de afghanske operatørene. Jeg opplever at det er et nært forhold mellom lokal- befolkningen og den afghanske innsatsstyrken.
– De er den siste målvakten innbyggerne i Kabul har.
SVEIN ARSTAD sa@fofo.no
  En meningsfull tjeneste
En verdifull og meningsfylt tjeneste er vinn-vinn for både Forsvaret og soldaten.
Vernepliktige gir ett år av livet sitt til å tjene landet. De aller fleste opplever førstegangstjenesten som innholdsrik, annerledes og spen- nende. Dessverre er det likevel mange som sitter igjen med en følelse av at dette året helst skulle blitt brukt til noe annet.
Som soldat kan du ende opp med en tjeneste som oppleves lite menings- full. Jeg har selv kjent på hvordan dette er. Da koronaen traff Norge, påvirket dette arbeidet mitt, slik det gjorde for mange andre. Smitte- tiltakene gjorde det umulig å gjennomføre arbeidsoppgavene mine. Arbeidsdagen min mistet mening, og jeg følte meg ikke lenger som en ressurs. I lang tid hadde jeg gledet meg til å stå opp og gå på jobb, men nå gledet jeg meg til dagen var over. Når det var kjipt på jobb, var det også kjipt hjemme. Etter denne opplevelsen ble jeg ekstra oppmerksom på hvordan dette oppleves for andre.
Noen vernepliktige går til tjeneste hver dag og får meningsløse og kjedelige oppgaver ingen andre vil ha. Rett og slett «drittoppgaver». Andre bruker store deler av dagen sin på å sitte stille. En tjenestehverdag som ikke er givende, gir verken glede eller lærdom. Følelsen av målopp- nåelse og utvikling står sterkt for å kunne prestere i sin stilling og er viktig uavhengig av grad. Det påvirker motivasjon, trivsel og soldatens
Hvert år tar Forsvaret inn rundt 8000 unike vernepliktige med forskjellige ferdigheter, og disse burde vi dra nytte
av. Forsvarets yteevne og kapasitet er et resultat av arbeidet soldatene utfører, og
vi er avhengige av at førstegangstjenesten fungerer godt. Vi mister mye av vårt poten- siale på folk som mistrives, og for å løfte det norske Forsvaret må vi bli flinkere til å spille hverandre gode.
«En tjenestehverdag som ikke er givende gir verken glede eller lærdom»
BRUSSEL: Jostein Mattingsdal (t.h.) ble invitert til Natos hovedkvarter og fikk to timer sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg. Her sammen med sjefen for Forsvarets spesialstyrker, Torgeir Gråterud (t.v.) FOTO: PRIVAT
selvbilde. Vi ønsker at ungdom skal dra nytte av et år i tjeneste og kunne bruke tilegnet kunnskap videre i livet.
 Vernepliktige er samfunnets øyne inn i Forsvaret. Førstegangstjenesten er som regel det første møtet 20 åringene har med det militæret, og det setter standarden for hvilke tanker og følelser de har rundt organisasjonen. Å gi soldatene en verdifull og meningsfylt tjeneste er en vinn-vinn-situasjon for både Forsvaret, og soldaten selv. La oss
gi noe verdig tilbake til dem som gir kamp- kraft til oss.
meniges mening
Landstillitsvalgt ANETTE HYLDMO
  JUNI 2020 57

   55   56   57   58   59