Page 70 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 70

     X-ord
TØYS VASS-
Kryssord: Løsningsord i Kryssord 2-20 er «KJØKKENTJENESTE »
1. premie (15 Flax-lodd) Gunnar Wiker, Narvik
2. premie (10 Flax-lodd) LIngeborg Viggaklev Bakken, Trondheim 3. premie (5 Flax-lodd) Rune Holand, Voss
  Finn løsningsordet som skjuler seg i de gule rutene, og send det til konkurranser@fofo.no
 Leveringsfrist: 3. AUGUST 2020. FOLD
BY MED DAM DOMSTOL
ØY I ANLØPE HELLAS START
BRI- HEVDE TISKE
PARTI LITE GODT
HENNE TONEART
EIE KULE
  70 JUNI 2020
PLATE- UTROP PRATER
REDSKAP
DØ
MÅNED
KAN VEI VÆRE SVELLER
5
BIBELSK 7 LAGOM NAVN
SPORTER MAT
FLYKT- NINGER
MYNT
SUM
KOKK INDER
SLO DUNST
DJEVE- LEN
SUTRE
BRINGE
SUFFIKS BERUSET
HA SMERTER KILO- BYTE
VANNE HILST FARGE
KJØRER
1
RETN.
KANARI- FUGLENE STORBY
KROPPS- DEL
EN AV 4 TI
OVER- DRA
ARBEI- DER
FRI
FYR
DAG- GRYET
MAL MYNT
ANARKI GI
OSV ASE NY ØVE BAND KNAOST MYTEN OMGITT U VRI YMT YEN ALT OB HALSEPLE DASK SPLEISE G KNY TROPESOL YNK D IR ARF ÅN SEGAL ETT
SLAE ORKDAL SKI HAV ESTMILUSKÅTTØIT I FA ÅS AUE EFØYENE ALSKENS JUG IVRER KNE AMOR TRAVES II OSEN
LENGDE NI ILE
L TEAK TSARER SESONG FEST FN PRESTEN OLLE
OLA JR SLIE OSP TOMBOLA M AVMÅLER AGENDA TE GREFSEN EN
ERE- MITTER
SKJEBNE 12 GLO
DYSTER
15
ARVE- ANLEGG
FOTTØY
3
GRAN- SKER
Innhold fra Forsvaret
HANNDYR PRON.
URO TANKE
ARBEIDE
NAVN MISHAGS- YTRING
KRÅLTE EDEL- STEN
KEISER
SURRET SPIS
FOLK BISTRO
KOMM. I DYR
NORD
10
GUMMI
SKRED
PARTI NEIE
ENDE
MGPBH AU PLURALITET STRIPER GAL
T J Æ R E N F A M L E AR NEDOM EI NR IST URIN D
BIBELSK NAVN POSTSAK
KOBBE BRUKE HEST
ANTEGNE
EURO-
PEISK NEDBØR
NY- MOTENS
FRYST
TEVLING
UPÅVIR- KELIG
PERIODE
11
SKRIKER IDRETTS- DUNK
BEGREP KASSERE
14 DRAG PRYD
SPEKK
TITTET HOLD MUNN
6
ÅNDER BE- REGNET
LENGSEL ART.
LÆRE
HYPPIG- HET
9
TREFAT
E
DN SUMPLEIREN RE ODE
BLITT BUSKENE OPPSTYR
CELLE
KVINNE TREKK
DET HELE
2
INTIM
GREPET
GRUNN- STOFF
8 AP
SLITEN
I PIPA 13
HUSDYR UTROP
 Foto: Kristian Bull
   68   69   70   71   72