Page 68 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 68

mediegruppa
Fra kanonkuler til missiler Fortsatt er det ofte artilleriet som påfører de største tapene i krig.
Ultima Ratio Regum – «Det siste argu- mentet fra konger». Denne inskripsjonen stod på kanonene til Ludvik den 14. Solkongen av Frankrike. Kanoner ga slagkraft til de profe- sjonelle armeene, men de var dyre. Kun konger hadde råd til å holde seg med et større arsenal. Dersom det var opprør, invasjoner eller kongen ville påtvinge sin vilje på andre stater, var kano- nene det endelige argumentet om hvem som hadde rett. Det er fortsatt noe majestetisk over kanonenes mektige drønn, selv om virknin-
gen er skrekkelig. Den dag i dag gjennomføres saluttering ved høytideligheter mange steder i landet, og i strid har artilleri fortsatt en vesent- lig rolle.
Endret krigføringen. Kanonen endret måten krig ble gjennomført på, og spesielt innen belei- ringskrigføring og maritim krigføring fikk den store konsekvenser. Alle gamle festningsverk
kunne skytes i biter på dager. Soldater på ledd ble meid ned, og tradisjonelle rustninger hjalp lite. På sjøen kunne man skyte hverandre i biter i stedet for å ramme eller borde. Kanonene fikk også betydning utover sin eksplosive virkning. På sjøen innførte man territorialfarvann på 1600 tallet basert på kanonskuddregelen. En stat hadde territorium over sjøen så langt et kanonskudd kunne rekke. På den tiden var det ca. 3 nautiske mil, og regelen holdt seg uforan- dret i rundt 300 år. Utenfor var det fritt hav.
Tapspåfører. Første verdenskrig ble en krig med massiv bruk av artilleri. Ved det tredje slaget
om Ypres brukte de allierte alene 4,5 millioner artillerigranater som ble skutt av rundt 3000 kanononer på to uker. Kanoner var viktige også i andre verdenskrig. Rundt to tredjedeler av tapene i Europa og Afrika under krigen kom som følge av artillerigranater. Fortsatt er det ofte
artilleriet som påfører de største tapene i krig.
I Ukraina ble to mekaniserte bataljoner over- rasket av et koordinert Russisk artilleriangrep under den ukrainske offensiven mot separatis- ter i Donbas i 2014. De hørte lyden av droner, og så kom ilden. Et koordinert angrep fra rus- sisk artilleri og raketter med flere forskjellige sprengvirkninger og minutter senere var batal- jonen påført rundt 30 døde, mer enn 100 sårede, mange alvorlig, og det meste av materiell øde- lagt eller skadet.
Nærstøtte. I Syria ser vi både Russland og USA har tatt med artilleriet, på tross av fritt spille- rom i luften. Artilleri benyttes blant annet i nærstøtte til infanteriet, og det har en tilstede- værelse og muligheten for å gi kontinuerlig ildgiving som er nyttig både i forsvar og angrep. Motstanderens offensiver stopper opp når de møter kontinuerlig artilleriild fordi de må gå
 RAKETT: Et BM-21 Grad-system som tilhører pro-russiske opprørsstyrker avfyrer raketter i Ukraina. FOTO: EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO. 68 JUNI 2020 forsvaretsforum.no   66   67   68   69   70