Page 66 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 66

               Vi er satt til å forsvare grensene våre, da må vi også kunne forsvare våre medsoldaters og kollegaers grenser. Vi har
et felles ansvar for å bidra til en god kultur, ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre. Hver eneste dag.
  66 JUNI 2020 forsvaretsforum.no
   64   65   66   67   68