Page 64 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 64

utenlandsbilete
NATIONAL GUARD: Ein demonstrant framføre soldatar frå California National Guard i Los Angeles den 2. juni. George Floyd døydde under ein arrestasjon i Minneapolis den 25. mai. I etterkant har det vore store protestar mot rasisme, noko som har ført til portforbod i fleire amerikanske byar. Store styrkar av politi og soldatar har blitt sette inn for å slå ned på demonstrasjonane. FOTO: KYLE GRILLOT/AFP
 64 JUNI 2020 forsvaretsforum.no
   62   63   64   65   66