Page 73 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 73

 HÆREN
AMMUNISJON: Brigade Nord trente på feltlagring av ammunisjon under øvelse Torden Rein.
Bak 6100 tonn grus
Når fienden truer lagrene, må ammunisjonen lagres
i felt. Brigade Nord har øvd på feltlagring og bygd 22 barrikader. Nå skal hele ammunisjonstjenesten i Hæren gås skikkelig igjennom. Side 74
AKTUELL INFORMASJON
På de neste sidene kommer artikler og informasjon fra forsvarsgrenene, Forsvarets avdelinger og forsvarssektoren.
74 Skarpsluttinord
76 Lagretammunisjonifelt
76 StabssjefiBrigaden
77 Kommentar: Verneombudet
78 VaktarmotsmitteiKV
80 Klarertforhelikopter
80 Gavdigitalgass
81 Kommentar: Pandemiskole
82 Musikereblespesialister
84 Deutvalgtelærlingene
84 Harmottatt25F-35
85 Kommentar:ByggerEvenes
86 LuksusmedAmarok
88 Sjefenpåroadtrip
88 Koronasomskarpsituasjon
89 Kommentar:Fanthverandre
90 Islandstest
90 HedretFLO-ledere
91 Kommentar: Mottak
92 60iukamedcovid-19
93 Kommentar:Militær
romvirksomhet
94 Liaisonmidtikrisen
95 Kommentar:Gjensidigstøtte
96 Vidarkommerisommer
97 Kommentar:IKT-samarbeid
77
«Verneombudet er en ansattsom bryr seg litt ekstra om arbeidsplassen»
Major
THOMAS NORMAN HANSEN Hovedverneombud
 JUNI 2020 73
 FOTO: OLE-SVERRE HAUGLI
     71   72   73   74   75