Page 75 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 75

 skader på infrastrukturen. Det gjør man ved å slå ut en fiendes vitale mål med presisjonsild. – Det gjelder å slå ut fienden uten store tap
og med riktig bruk av ressurser, fastslår Trygve Smidt.
F-35 for Hæren. Luftforsvarets nye kampfly F-35 ble også brukt som sensorplattform for å verifi- sere fiendtlige styrker og velge ut mål. Å utnytte den formidable kapasiteten til F-35 sammen med korvettene og fregattene som våpenplatt- form var et av de felles øvelsesmålene.
– På stridsfeltet er det viktig å alltid ha over- taket, sier oberstløytnanten – blant annet ved å hindre fienden i å nå målene sine.
I brigadens kommandoplass var fokuset
på å sy alt dette sammen, tett koordinert med tilsvarende operasjonssentre i Luftforsvaret- og Sjøforsvaret. Oberstløytnant Jon Nypan har ansvaret for data, telefon og radiosamband. Sambandsbataljonen etablerer og driver kom- mandoplass og reléstasjoner.
Amerikanere. Den amerikanske rotasjonsstyr- ken på Setermoen hadde akkurat ankommet med ny kontingent og stilte med JTAC (Joint Terminal Attack Controller) integrert i 2. bataljon.
– Det er viktig at vi kan jobbe sammen i Nato, og USA er vår viktigste og nærmeste allierte. Når de er på Setermoen og trener sammen med brigaden, så lærer vi av hverandre, sa general-
major Eirik Kristoffersen, sjef for Hæren, da han besøkte øvelsen.
Presse- og informasjonsbefal ØIVIND BAARDSEN
SKARP TRENING: Brigaden trente også på ildgivning og ISR. FOTO: OLE-SVERRE HAUGLI
 JUNI 2020 75
 


   73   74   75   76   77