Page 101 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 101

  DEBATT FØLGDEBATTENPÅFORSVARETSFORUM.NO
 FEM DEBATTER DU BØR FÅ MED DEG:
1. Ingen klagesang
«Denne teksten er ikke skrevet med bitterhet, ei heller er den ment å være en klagesang. Dette er skrevet med et håp og et ønske om at Forsvaret igjen kan bli en arbeidsplass med motiverte offiserer på lavere nivå». Det skriver Erlend Wiggen som forlot Forsvaret da han ikke så en framtid ved å bli.
2. I Forsvaret tåler vi godt at noen trår litt feil
– Jeg tror folk fra Forsvaret i større grad kunne deltatt i debatter som angår oss. Vi har absolutt mye å bidra med.
Kommunikasjonssjef Eystein Kvarving vil at flere ansatte i Forsvaret bidrar i debatten, også om de vanskelige temaene.
3. På høy tid med en levekårsundersøkelse for veteraner
– Vi mangler helt grunnleggende kunnskap om hvordan det går med veteranene etter tjeneste. Hvis vi ikke vet hvordan det går med veteranene, kan heller ikke politikerne vite hvilke tiltak som bør settes inn.
Gisle Bruknapp og Arve Aasbak i Veteranforbundet SIOPS etterlyser mer kunnskap om hvordan det egentlig går med veteraner.
4. Er Forsvarets kultur rett og slett litt kvinnefiendtlig?
– Krever dagens krav til soldaten at vi tviholder på vår hegemoniske maskuline kultur? Jeg mener nei. Etter min mening vil Forsvaret lykkes bedre hvis vi fremelsker en kultur som verdsetter både maskuline og feminine trekk.
Det skriver sjef for Heimevernet Elisabeth G. Michelsen.
5. Forsvar og klima
Verden vil overstige 1,5 graders oppvarming. Klimaforandringer vil også påvirke Forsvaret, skriver forsker Johanne Jensen Skeie.
          101   99   100   101   102   103