Page 103 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 103

 karateeksperten
BRYTING: – Eg har eigentleg alltid trivest best med knuffing i ei eller anna form for ring, matte eller bur, seier Sten Richard Larsen som er sjef for Kystjegerkommandoen. Her trener han kampsport med ein kollega frå avdelingen.
 klare å utnytte denne kapitalen på ein god måte slik at vi faktisk er i stand til å levere de etterspurde effektane og vere relevant i framtida? Vi må byggje medvit rundt kva det tyder at personellet er kapitalen. Skal vi få til at per-
sonellet i framtida er den viktigaste ressursen i Forsvaret, må vi byggje eit system som svarar på dette behovet og er tilrettelagt slik at vi held på og utviklar kompetansen vi treng der han skal vere. Så lett og så vanskeleg!
FORSVARETS FORUM 103


   101   102   103   104   105