Page 110 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 110

 110
MENIGES MENING
SOFIA KARIN MALEKAS
Landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret
  FORSVARETS FORUM
Skulle ønske Forsvaret nådde meg tidligere
ETTERLYSER REKRUTTERING: Sofia Malekas vil ha Forsvaret på banen tidligere og oftere. Her er et bilde fra Bergmo ungdomsskole i Molde når de hadde besøk fra Forsvaret. FOTO: ERIK DRABLØS, FORSVARET
«Det er for sent
å presentere utdannings- og karrieremuligheter i Forsvaret for første gang til 19–20-åringer »
Forsvaret er nødt til å nå ut til ung- dom mye tidligere.
Mitt aller første ordentlige møte med Forsvaret var på sesjon. Der møtte jeg opp sammen med en haug jevnaldrende ungdommer, uvitende om hva Forsvaret egentlig var, og hvor veien videre kunne gå. Jeg hadde hørt om Forsvaret og førstegangstjenesten fra venner og bekjente, men utenom det var kunnskapen min om For- svaret minimal.
På rekruttskolen var det flere ting som var nye og som ikke minst overrasket meg, blant annet alle utdannings- og karrieremulighetene Forsvaret har å tilby. Det fantes troppssjefer som var kun ett år eldre enn meg med utdan- ning fra befalsskolen – en utdanningsmulig- het jeg aldri hadde hørt om før. Krigsskole, spesialistutdanning og lagførerkurs var flere av utdanningsmulighetene i Forsvaret som jeg visste svært lite eller ingenting om, som plutselig ble meg bekjent. Nye utdanningsmu- ligheter gjorde meg spent og nysgjerrig, men likevel følte jeg at denne informasjonen nådde meg litt sent.
Ungdom nå til dags planlegger ofte utdan- ning og karriere tidlig. Allerede på slutten av ungdomsskolen tas valg som baner vei for utdanningsløpet flere år frem i tid. Det er der- for avgjørende at alle mulige utdannings- og
karrieremuligheter blir gjort kjent for ungdom i god tid – og det er her Forsvaret må tidligere og tydeligere på banen.
Gjennom livet har jeg blitt presentert et hav av muligheter som finnes etter videregående, men Forsvarets muligheter har ikke vært blant disse. Sivil utdanning er derfor det jeg har fått mest informasjon om, og det sitter grunnleg- gende i meg som en soleklar utdanningsmulig- het. Når jeg nå blir spurt om jeg planlegger en karriere i Forsvaret, er det nettopp dette som styrer meg mot en sivil utdanning heller enn en militær.
Jeg tror rett og slett at Forsvaret kom til meg for sent. Det er for sent å presentere utdannings- og karrieremuligheter i Forsvaret for første gang til 19–20-åringer som har fått informasjon om sivile utdanningsmuligheter hele livet. Mulighetene i Forsvaret er mange, og Forsvaret som en arbeidsgiver er unik og uvur- derlig. Jeg har hatt en fantastisk førstegangstje- neste og snart to flotte år som ansatt. Likevel er ikke en utdanning og karriere i Forsvaret et naturlig alternativ for meg i veien videre, og dette er jeg ikke alene om. Forsvaret er nødt til å nå ut til ungdommer mye tidligere og være en tydelig utdannings- og karrieremulighet på lik linje med resten av samfunnets mulig- heter. Forsvaret har dermed behov for å være mer fremoverlent i rekrutteringen og utnytte potensialet til det fulle.
 


   108   109   110   111   112