Page 111 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 111

ANNONSE
    Landstillitsvalgte
Eirik Sjøhelle Eiksund, mob: 90747290
Hvem er vi?
Anette Hyldmo mob. 468 22 921
Anniken Strønen Riise Sofia Karin Malekas Tord Kummeneje Eriksen, mob. 489 54 570 mob. 976 61 402 mob: 47612414
  TVO/FFT TRENGER DU HJELP?
 Epost: lhuynh@mil.no
Tlf: 2309/0510 7241
Adr: TVO, FFT, Akershus festning, bygn. 58 Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
GRØNN LINJE
Om du har det vanskelig eller trenger noen å snakke med 800 30 445
VARSLINGSKANALEN
Meld i fra om kritikkverdige forhold 800 89 666
     Vernepliktsrådet (VPR) er det sentrale organet i Tillitsvalg- tordningen i Forsvaret (TVO). Vi består av fem landstillits- valgte, i tillegg til sjef TVO og en administrativ koordinator.
Hva har vi gjort siden sist?
Det nye vernepliktsrådet for 2021/2022 er offisielt i
gang etter en innholdsrik og travel overlappsperiode
før sommerferien. I juni arrangerte vi en digital landskonferanse med tillitsvalgte og ledelse fra alle avdelinger i Forsvaret. Vi har nå vedtatt ny politikk for Vernepliktsprogrammet 2021/2023. Blant masse politikk fikk vi blant annet vedtatt at TVO nå skal jobbe for et mer miljøvennlig forsvar, alkoholservering for vernepliktige i leir, og bedre tilrettelegging av studiestart for soldater. Før vi tok sommerferie gjennomførte vi også vårt faste halvårlige møte med Forsvarsministeren, hvor vi tok
opp saker som EBA, førstegangstjenesten lengde og alkoholservering på leir. Vi deltok også i år på Forsvarets stand under Pride Park i Oslo, noe som var både utrolig viktig og veldig gøy.
Landstillitsvalgte velges for ett år av gangen av TVOs landsstyre. VPR har som hovedoppgave å representere ordningen sentralt opp mot politisk og militær ledelse, samt følge opp at ordningen fungerer etter hensikt.
Veien videre
Fokuset til Vernepliktsrådet fremover vil være å levere et godt høringsinnspill til behandlingen av saken vedrøren- de erstatnings- og forsikringsordninger for vernepliktige. Forsvarsbudsjettet er også rett rundt hjørnet, hvor vi også har flere saker vi ønsker å løfte.
I tillegg til dette skal vi i tiden som kommer utdanne våre dyktige tillitsvalgte, både gjennom et ukes TVO B-kurs og et 40-timers HMS-kurs. Den digitale hverdagen forsvinner sakte med sikkert, og Vernepliktsrådet klør i fingrene etter å få reist ut på avdelinger å treffe soldatene igjen. Håper vi sees!
 Administrasjonen
Knut Ringen Sjef TVO mob. 474 62 633
Lise Veronica Huynh Førstekonsulent tlf. 2309 7241
   forsvaret.no/tvo
LAST NED
Forsvaret Rapp
Facebook: Tillitsvalgtordningen i Forsvaret
Twitter/Instagram: @Tillitsvalgtordningen   109   110   111   112   113