Page 14 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 14

 FØRST INN: De første norske solda- tene som ble sendt til Afghanistan kom fra Forsvarets spesialkommando. Bak til venstre, Eirik og Frode Kristoffersen.
 60 SIDER
AFGHANISTAN SPESIAL
20-ÅRS- KRIGEN
Norske soldater i Afghanistan har kjempet, ofret, tatt liv og mistet gode venner.
TEKST: SVEIN ARSTAD OG OLE KÅRE EIDE FOTO: KRISTER SØRBØ
 14
   12   13   14   15   16