Page 16 - Forsvarets Forum nr. 3 / 2021
P. 16

 16
 DENNE HISTORIEN BEGYNNER MED SLUTTEN.
11. SEPTEMBER 2021
Det var datoen for når USA sa at de allierte styrkene skulle være ute. De afghanske regjeringsstyrkene skulle være klare –
300 000 afghanske sikkerhetsstyrker skulle forsvare eget land. At Taliban ville komme tilbake til makten, var utenkelig.
  DOKUMENT | AFGHANISTAN

   14   15   16   17   18